Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
nákup dalekohledu a spektivu pro Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří) – dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 15.04.2016 16.04.2016 08:00
zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení pro akci „Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 26.04.2016 09:00
Dodávky spotřebního materiálu pro stroje XEROX WC 6605
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 28.04.2016 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného - ruční kosení - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 25.04.2016 08:00
Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti a dopracování projektu pro provádění stavby pro akci „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 25.04.2016 09:00
Projektové dokumentace pro stavební povolení pro akci „Rekonstrukce vodní nádrže v PP Uherčická louka“.
VZ malého rozsahu Zadávání 05.04.2016 14.04.2016 09:30
Dodání a montáž plynového kotle
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného - mechanizované kosení/mulčování - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 12.04.2016 08:00
Dům přírody Českého krasu – stavební program, studie expozice a interpretační plán
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 11.04.2016 09:00
Zajištění provozu, správy a vývoje aplikací ISOP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2016 06.04.2016 09:00
Tvorba LHP pro LHC AOPK ČR – dle krajského rozdělení s platností od 1.1. 2017 do 31.12. 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 08.04.2016 09:00
Výroba exteriérových infotabulek pro umístění na hranice CHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2016 05.04.2016 09:00
Mapování biotopů v oblastech významných mokřadů - Kokořínsko - Liběchovka
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2016 01.04.2016 09:00
Tisk brožury - CHKO Brdy
nadlimitní Zadáno 15.03.2016 22.03.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016