Přehled profilů zadavatelů

Název IČO
Česká geologická služba 00025798
Česká informační agentura životního prostředí 45249130
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591
Česká republika – Česká inspekce životního prostředí 41693205
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí 00164801
Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko 70565759
Český hydrometeorologický ústav 00020699
Správa jeskyní České republiky 75073331
Správa Krkonošského národního parku 00088455
Správa Národního parku České Švýcarsko 06342477
Správa Národního parku Podyjí 00837971
Správa Národního parku Šumava 00583171
Státní fond životního prostředí České republiky 00020729
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 00027073
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 00020711