Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Pořízení klimatizačních jednotek do místností MŽP 16.05.2022
Metodický postup pro potřeby hodnocení projektů recyklace šedých vod v rámci OPŽP 21+ 13.05.2022
Dodávka konferenčních židlí do nově rekonstruované zasedací místnosti č. 900 12.05.2022
Tisk a dodávky formulářů pro agendu CITES 12.05.2022
Monitoring hluku v lokalitách Uhelná a Oldřichov 10.05.2022
Penetrační test EKLIS 10.05.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - mikroorganismy 06.05.2022
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023; změna záměru - ukončení hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.05.2022
Hodnocení rizik GMM 02.05.2022
Nákup serverových komponentů FBU KIT 02.05.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - biotechnologie 27.04.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - GM léčiva 27.04.2022
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - GMM, veterina 27.04.2022
Reprezentativní pozornost z ekologického zemědělství pro delegace při akcích MŽP v rámci CZ PRES 26.04.2022
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a ATP 25.04.2022
Zpracování technických podkladů na podporu činnosti Národního korespondenta IRPTC UNEP Chemicals, včetně činnosti Focal Point Infocap 22.04.2022
Expertní činnost u chemicko-technologických, legislativních a dalších aspektů sanace závažných SEZ (OSTRAMO, Spolchemie, Kovohutě apod.) 21.04.2022
Připojení do sítě Internet 2022 21.04.2022
Poskytování servisních služeb bezpečnostních technologií pro Ministerstvo životního prostředí 19.04.2022
Příprava, organizační a odborné zajištění a vyhodnocení 2 konferencí EVVO v roce 2022 19.04.2022
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››