Registr smluv

IČO dodavatele:
Název (předmět) smlouvy:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Podlicence Produktu GRANTYS 15.09.2017
Dodávka siláže 11.09.2017
Poskytnutí služeb v souvislosti s organizací mezinárodní konference s názvem "Degradation and revitalization of soil and landscape" 08.09.2017
Dodávka a montáž nábytku pro dětskou skupinu Ministerstva životního prostředí 07.09.2017
Propagační materiál určený k propagaci EHP/Norských fondů 07.09.2017
Zabezpečení konání 19. pracovního zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině 04.09.2017
Rámcová dohoda SMLDEU-75-98/2017 - servis a opravy vozidel, oblast Vrchlabí 01.09.2017
Implementace Enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS II. 22.08.2017
Poskytování datových komunikačních služeb pro Českou geologickou službu po dobu 4 let - druhé opakování 22.08.2017
Provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství 22.08.2017
Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem - případové studie obcí v ČR 18.08.2017
Podpora licencí AuditPro 15.08.2017
Monotoring lučních hub 10.08.2017
Smrk- služba ve výzkumu a vývoji 07.08.2017
Nájem 2 kusů analogových záznamových zařízení 27.07.2017
Realizace nové Dětské skupiny v budově MŽP 26.07.2017
Analýza genomu smrku ztepilého 17.07.2017
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma 11.07.2017
Část 8 - LC Signál 11.07.2017
Mobilní telefony 04.07.2017
1 2 3 4 5 6 10  ››