Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nastavení nového způsobu aplikační identifikace uživatelů pro vybrané agendy odpadového hospodářství 23.11.2021
Dodávky výpočetní techniky - VII. minitendr 2021 22.11.2021
Příprava a organizační zajištění vzdělávacího semináře EUROBATS s názvem "Sdílení zkušeností se zajištěním ochrany netopýrů při zateplování bytových domů a veřejných budov" 22.11.2021
Aktualizace "technických listů" Metodiky pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy 16.11.2021
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 16.11.2021
Darování exemplářů CITES (kakadu molucký) ZOO Tábor 08.11.2021
Služby v oblasti ICT 2021 08.11.2021
Bezúplatné předání majetku státu (nepotřebný nábytek) 05.11.2021
Podpora a rozvoj aplikace eSmlouvy 03.11.2021
Nákup LCD obrazovek a stojanů včetně sestavení v mobilní videokonferenční zařízení 29.10.2021
Pronájem automobilu Škoda Superb na rok 2021 - 2022 27.10.2021
Podnájem sálů pro celorepublikové setkání vodoprávních úřadů v termínu 25.10. - 27.10.2021 25.10.2021
Potenciál využití odpadního tepla v České republice 21.10.2021
Provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství 20.10.2021
Plánování a dozor rozvoje ISPOP2 v oblasti jednotné autentizace a autorizace včetně nastavení řízení incidentů a komunikace vůči veřejnosti pro zahájení ohlašování v roce 2022 19.10.2021
Odborné služby v oblasti rozvoje centrálních softwarových platforem 18.10.2021
Aktualizace Metodiky alternativního managementu pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ 14.10.2021
Školení v oblasti kancelářských programů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 13.10.2021
Činnost expertní skupiny pro monitoring a hodnocení účinnosti, 1. národní zprávu a propagaci monitorovacích aktivit ČR během 4. Konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti 12.10.2021
Podpora činnosti experta na monitoring a vyhodnocování účinnosti Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 12.10.2021
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››