Registr smluv

IČO dodavatele:
Název (předmět) smlouvy:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Nájemní smlouva za účelem provedení rekonstrukce horkovodu 22.05.2017
Poskytnutí vozidla k dočasnému užívání 10.05.2017
Odkup ojetého vozidla pro potřeby Ministerstva životního prostředí 2017 05.05.2017
Podklady pro zpracování metodiky indikace spalování odpadu prostřednictvím analýzy popela 21.04.2017
Služby procesní analýzy a řízení projektů obnovy vybraných IS MŽP 20.04.2017
Mobilní telefony 05.04.2017
Zajištění propagace ekologické osvěty a výchovy v rámci konání mezinárodního filmového festivalu "Týká se to také Tebe" 30.03.2017
Zajištění seminářů určených ke zvýšení informovanosti odborné veřejnosti v oblasti chytrých řešení pro odpadové hospodářství 29.03.2017
Revitalizace tetřevince Sokolka 27.03.2017
Muzeum Paseky - udržovací práce 23.03.2017
Grafická příprava a tisk publikací připravených v rámci předem definovaného projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky 22.03.2017
Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva životního prostředí 14.03.2017
Dodávky kancelářského papíru na základě prováděcí kupní smlouvy k Rámcové smlouvě na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 1 – území CZ01 (Praha) 10.03.2017
Zpracování znaleckého posudku možnosti zasakování srážkových vod a zhodnocení rizika ohrožení podzemních vod a vodních zdrojů v dosahu Letiště Vodochody 10.03.2017
Výroba, potisk a dodání rukavic OPŽP pro akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 08.03.2017
SMLJ-30-111/2017 Pěstební činnost - Část 6 - ÚP36 06.03.2017
SMLJ-24-130/2017 Rekonstrukce dřevěné lávky - Zámecký park, Vrchlabí 03.03.2017
SMLJ-30-127/2017 Dodávka svařovaného pletiva 03.03.2017
SMLJ-37-118/2017 Odvoz dříví do Solnice - Část 1 - 18/2017- LHC Vrchlabí 03.03.2017
SMLJ-37-119/2017 Odvoz dříví do Solnice - Část 2- 18/2017- LHC Maršov 03.03.2017
1 2 3 4 5 6 10  ››