Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Posouzení různých způsobů (technologií) nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven 07.08.2018
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolových pracovních skupin TFEIP, TFIAM a TFMM a mezinárodního programu spolupráce ICP IM 30.07.2018
Aktualizace vrstvy záplavových území II. 26.07.2018
Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 26.07.2018
Dodávky kancelářských potřeb pro resort MŽP 2018 - 2021 24.07.2018
Věcná a logistická příprava a provedení setkání zúčastněných subjektů Karpatské úmluvy (kulatý stůl) v regionu Karpat v České republice 24.07.2018
Zajištění vypracování odborných posudků k připraveným záchranným programům, popř. jejich aktualizacím 24.07.2018
Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí 20.07.2018
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolové pracovní skupiny mezinárodního programu spolupráce ICP Effects on Materials (Mezinárodní program spolupráce hodnocení účinků ovzduší na materiály a kulturní památky) 19.07.2018
Zpracování posudku k záměru "Modernizace TKV" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 19.07.2018
Zpracování technických podkladů pro jednání dle nařízení REACH a ATP nařízení 19.07.2018
Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek dle zákona o posuzování vlivů na prostředí 18.07.2018
Zpracování posudku k záměru "D4 v úseku – křižovatka II/118 – Milín – Mirotice, rozšíření" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 18.07.2018
Zpracování posudku k záměru "Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 18.07.2018
Audit a optimalizace licenčního pokrytí prostředí Microsoft 17.07.2018
Dodávky výpočetní techniky – I. minitendr 2018 17.07.2018
Poskytování odborné podpory činnosti DPO 16.07.2018
Služby v oblasti ICT k návrhům vybraných AIS 16.07.2018
Zpracování technických dat a odborných podkladů pro akce konané v rámci Chemického programu OECD - pracovní skupiny pro chemické havárie 16.07.2018
Podklady pro 4. národní zprávu v rámci Stockholmské úmluvy a hodnocení kandidátských látek 12.07.2018
1 2 3 4 5 6 10 20 30  ››