Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Naučná stezka Průlom Jizery
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 04.06.2015 12:00
Kosení v NPP Hrabanovská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2015 09.06.2015 10:00
Zateplení budovy včetně střechy krajského střediska Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 08.06.2015 11:00
OBNOVA PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ A STABILIZACE TURISTICKÝCH CEST NA ÚZEMÍ CHKO BESKYDY - Lysá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 08.06.2015 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva na lokalitě Dlouhá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 04.06.2015 08:00
Stavební úpravy areálu sídla Správy CHKO Broumovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 09.06.2015 10:00
Stav populací bolena dravého a sekavce říčního v EVL – údolních nádržích
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 01.06.2015 11:00
Instalace informačních panelů do maloplošných zvláště chránených území v působnosti RP SCHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 03.06.2015 10:00
Management pro sysla obecného na lokalitách Kolín a Mohelno v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 27.05.2015 12:00
Detailní inventarizace populací evropsky významných druhů brouků ve vybraných evropsky významných lokalitách
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2015 01.06.2015 10:00
Ošetření 24 významných stromů v k.ú. Vrchní Orlice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2015 01.06.2015 08:00
Výsadba MZD a jedle bělkoré v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2015 25.05.2015 08:30
Oprava havarijního stavu hráze rybníka Mlýnský - Projektová dokumentace a inženýrská činnost k opevnění návodní strany hráze rybníka Mlýnský v NPR Lednické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2015 22.05.2015 08:00
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 - fytocenologické snímky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2015 03.06.2015 10:00
Kompletní výměna oken na KS Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2015 29.05.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016