Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace invazních a expanzivních dřevin v NPR Větrníky, PPK-105a/73/16
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2016
„Propagační materiály pro AOPK ČR“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2016 14.11.2016 09:00
Opatření v povodí Robečského potoka ZAV
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016 15.11.2016 12:00
NPR Bohdanečský rybník - kosení ostrovů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016
Letáky o CHKO
nadlimitní Zadáno 04.11.2016 11.11.2016 14:00
Genetická analýza pstruha obecného formy potoční na perlorodkových tocích v povodí Rokytnice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016 11.11.2016 08:00
"Kalendáře AOPK ČR"
nadlimitní Zadáno 04.11.2016 11.11.2016 14:00
Oprava oplocení PR Bučina u Žďár, PR Tišina a PR Broumovská bučina 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016
Péče o PR Dubno 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Péče o PP Bělohradská bažantnice 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Péče o PP Na Plachtě 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Stavba 2 oplocenek v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Vyhotovení GP pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Obnova srubových vodních přehrážek na starých odvodňovacích příkopech v NPR Kladské rašeliny, v PR Prameniště Teplé a ve II. zóně CHKO (Pionýrák II)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 10.11.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016