Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Založení 2 trvalých výzkumných ploch a zjištění věku vybraných jedinců.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 28.06.2017 12:00
Zpracování odborných podkladů pro území přírodních rezervací Hruboskalsko a Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 01.06.2017 12:00
Kosení v NPR Vyšenské kopce, 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 05.06.2017 12:00
Ožin, výsadby, podsadby, ochrana proti zvěří v MZCHÚ a I. - III. zóna CHKO Jeseníky.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 05.06.2017 12:00
Odkornění nastojato 70 m3 stromů smrku, silně napadených kůrovci.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 26.05.2017 12:00
Sečení mokřadů Pod Žechovákem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 31.05.2017 08:00
Sečení mokřadu Nad Ostrovem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 31.05.2017 08:00
Ochrana javoru klenu proti zvěři v II. zóně CHKO.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 31.05.2017 12:00
Pastva ovcí v NPP Švařec
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017
Ruční kosení v PR Mokřady pod Vlčkem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 29.05.2017 09:00
Ruční kosení na NPP Upolínová louka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 26.05.2017 09:00
Zpracování plánu péče o PR Prachovské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 24.05.2017 12:00
Zpracování plánu péče o PR Žabakor včetně provedení inventarizačních průzkumů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017
Nákup 2 kusů elektronických úředních desek
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 17.05.2017 09:00
Pokosení travních porostů v NPP Polabská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 18.05.2017 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016