Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace invazních druhů rostlin v lokalitách Nová Ves, Bezděkov a Pavlův Studenec v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017
Pastva stádem ovcí na části NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 12.06.2017 08:00
Transfer obojživelníků - Šolcův rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017
Inventarizační průzkumy - entomologie; PR Hruboskalsko, PR Podtrosecká údolí, PR Údolí Plakánek
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017
Výměna zdroje vytápění - závěsný kondenzační kotel
VZ malého rozsahu Zadávání 01.06.2017 13.06.2017 08:30
Opatření na podporu přirozeného zmlazení jedle bělokré v lokalitě Zvonice, k.ú. Polubný, CHKO Jizerské hory
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 12.06.2017 16:00
Péče o NPP Na požárech a PP Veský mlýn v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 13.06.2017 08:05
Ruční kosení v NPR Rejvíz.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 07.06.2017 12:00
Výchova smrkových mlazin různé intenzity.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 05.06.2017 12:00
Ruční kosení Malá Morávka.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 31.05.2017 12:00
Výmalba interiérů v budově na Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017
Dotisk a doprava - letáčky OPŽP
nadlimitní Zadáno 25.05.2017 01.06.2017 09:00
Zpracování odborných podkladů pro území přírodních rezervací Příhrazské skály a Údolí Plakánek
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 01.06.2017 13:00
Založení 2 trvalých výzkumných ploch a zjištění věku vybraných jedinců.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 28.06.2017 12:00
Zpracování odborných podkladů pro území přírodních rezervací Hruboskalsko a Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 01.06.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016