Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pastva ovcí v NPP Švařec
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017
Ruční kosení v PR Mokřady pod Vlčkem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 29.05.2017 09:00
Ruční kosení na NPP Upolínová louka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 26.05.2017 09:00
Zpracování plánu péče o PR Prachovské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 24.05.2017 12:00
Zpracování plánu péče o PR Žabakor včetně provedení inventarizačních průzkumů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017
Nákup 2 kusů elektronických úředních desek
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 17.05.2017 09:00
Pokosení travních porostů v NPP Polabská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 18.05.2017 08:30
Nákup hygienických a čistících prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 11.05.2017 09:00
Opatření na podporu sysla obecného na části EVL Raná-Hrádek – mechanizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 15.05.2017 08:00
Opatření na podporu sysla obecného na části EVL Raná-Hrádek – ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017 04.05.2017 08:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2017 - opakované zadávací řízení
nadlimitní Zadáno 20.04.2017 29.05.2017 10:00
Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2017-2022 - opakované zadávací řízení
nadlimitní Zadáno 20.04.2017 29.05.2017 09:00
Tisk a doprava - letáček OPŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 25.04.2017 09:15
Grafická příprava - letáčky OPŽP
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 25.04.2017 09:00
Webový portál databáze fragmentace říční sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 21.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016