Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mapování biotopů v oblastech významných mokřadů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 21.03.2016 09:00
Výroba a instalace hraničníků CHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 22.03.2016 10:00
Tisk publikace Příroda 33
nadlimitní Zadáno 04.03.2016 14.03.2016 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Tisk brožury "Laymanova zpráva", pohlednic a samolepek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 11.03.2016 08:00
Dohled a správa prostředí IBM Connections
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 15.03.2016 09:00
Transfer obojživelníků přes komunikace CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 08.03.2016 12:00
Redakční, výtvarné a organizační zajištění vydávání časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016
Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.29,129 k.ú. Josefův důl u Jablonce nad Nisou
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 09.03.2016 09:00
Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.24,615 k.ú. Jiřetín pod Bukovou“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2016 24.03.2016 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin - Písečný vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2016 04.03.2016 08:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2016 03.03.2016 12:00
Grafická přípravu, sazba a prepress časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2016 07.03.2016 09:00
Intenzivní pastva smíšeného stáda koní a ovcí v NPR Lednické rybníky a NPR Slanisko u Nesytu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2016 26.02.2016 12:00
Zajištění činnosti bezpečnosti ochrany a zdraví při práci a požární ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016
Zajištění Správy uživatelských práv a rolí aplikací ISOP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 17.02.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016