Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZPMZ Švařec
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2015
Ruční sečení v NPP Dunajovické kopce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015
Ruční kosení vlhkých luk - PR Kovašínské louky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015
Kosení vlhké louky a likvidace náletů v PR Kozohlůdky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015
Ošetření významných stromů v CHKO Poodří
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015
Kosení a výřez náletu v PR Krvavý a Kačležský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2015
Nákup licencí Microsoft Office pro státní správu
VZ malého rozsahu Zadávání 26.11.2015 07.12.2015 10:00
Opatření pro podporu obojživelníků - PP Pískovna na cvičišti
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2015
Kosení vlhkých luk v PR Dráchovské tůně
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2015
Kosení luk v PP Pod Ostrou horou a v PP Kotlina pod Pláničským rybníkem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2015
Sečení v NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2015
Dům přírody Moravského krasu – EXPOZICE - vícepráce - JŘBU
nadlimitní Zadáno 25.11.2015 23.12.2015 10:00
Aktualizace geodetických podkladů pro vyhlášení NPP Kosířské lomy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2015 30.11.2015 10:00
Kosení závrtů, mozaikovité kosení trávníků, výřez nežádoucích křovin a péče o nezajištěné kultury v CHKO Moravský kras
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2015
Obnova části tůně v k. ú. Kunín
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016