Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování plánu péče o přírodní rezervaci Kokořínský důl
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2016 21.01.2016 09:00
Stavba nového dřevníku se zachováním rozměrů a typu stávajícího dřevníku, v lokalitě Mariánskohorské boudy v Jizerských horách - k.ú. Albrechtice v Jizerských horách, likvidace starého dřevníku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2016 25.01.2016 10:00
Oprava lávky v NPR Velký a Malý Tisý
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2016 03.02.2016 12:00
Tůně pro podporu střevle potoční - Regionální akční plán pro střevli potoční na Vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2015
Péče o PP Bělohradská bažantnice 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015
Péče o PP Na Plachtě 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015
Oprava ornitologické pozorovatelny - Mlýnský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2015 05.01.2016 09:00
Zajištění provozu Domu přírody - Český ráj 2015-2018
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.12.2015
Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2015 28.12.2015 11:00
Realizace ZP perlorodky říční v roce 2015 - Podpora polopřirozených odchovů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015
Poskytování jazykových služeb individuální formou na období 2016 - 2018, opakovaná výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015 22.12.2015 09:00
Realizace ZP perlorodky říční v roce 2015 - Detailní monitoring chemismu v NPP Blanice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015
Oprava převedení Krčínského potoka v louce v NPR Terčino údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015
Tisk a doprava kapesních kalendářů
nadlimitní Zadáno 09.12.2015 16.12.2015 11:00
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2015 14.12.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016