Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění Interpretace datových zdrojů ochrany přírody a krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2016 17.02.2016 11:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2016
nadlimitní Zadáno 06.02.2016 07.04.2016 09:00
Provádění pravidelného úklidu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
V NPR Lednické rybníky a NPR Slanisko u Nesytu budou provedena opatření ve prospěch předmětů ochrany MZCHÚ.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 04.02.2016 12:00
Vytvoření webové prezentace pro záchranné programy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2016
Oprava tří budov Správy CHKO Český ráj (2 budovy v Turnově, 1 budova u Věžického rybníka - k.ú.Hrubá Skála)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2016 03.02.2016 10:00
Úklid prostor budovy AOPK ČR v Ústí nad Labem, Bělehradská 1308/17
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 27.01.2016 08:00
Tisk a doprava časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2016 25.01.2016 09:00
Zpracování plánu péče o přírodní rezervaci Kokořínský důl
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2016 21.01.2016 09:00
Stavba nového dřevníku se zachováním rozměrů a typu stávajícího dřevníku, v lokalitě Mariánskohorské boudy v Jizerských horách - k.ú. Albrechtice v Jizerských horách, likvidace starého dřevníku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2016 25.01.2016 10:00
Oprava lávky v NPR Velký a Malý Tisý
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2016 03.02.2016 12:00
Tůně pro podporu střevle potoční - Regionální akční plán pro střevli potoční na Vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2015
Péče o PP Bělohradská bažantnice 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015
Péče o PP Na Plachtě 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015
Oprava ornitologické pozorovatelny - Mlýnský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2015 05.01.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016