Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Péče o PP Bělohradská bažantnice 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015
Péče o PP Na Plachtě 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015
Oprava ornitologické pozorovatelny - Mlýnský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2015 05.01.2016 09:00
Zajištění provozu Domu přírody - Český ráj 2015-2018
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.12.2015
Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2015 28.12.2015 11:00
Realizace ZP perlorodky říční v roce 2015 - Podpora polopřirozených odchovů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015
Poskytování jazykových služeb individuální formou na období 2016 - 2018, opakovaná výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015 22.12.2015 09:00
Realizace ZP perlorodky říční v roce 2015 - Detailní monitoring chemismu v NPP Blanice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015
Oprava převedení Krčínského potoka v louce v NPR Terčino údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015
Tisk a doprava kapesních kalendářů
nadlimitní Zadáno 09.12.2015 16.12.2015 11:00
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2015 14.12.2015 10:00
Sborník Bohemia centralis
nadlimitní Zadáno 07.12.2015 14.12.2015 09:30
Rozšíření záruky a servisní podpory na páskovou knihovnu Spektra T120
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2015 14.12.2015 10:00
Prodloužení záruky a 1 roční update spamového filtru
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2015
Chráněné krajinné oblasti ČR - tisk letáků
nadlimitní Zadáno 04.12.2015 11.12.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016