Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace speciálních opatření na podporu kriticky ohroženého druhu perlorodky říční - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 09:00
Zajištění lučního managementu (asanační seč, ruční seč, výsev řeřišnice)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 20.06.2018 09:00
Pastva na části NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 14.06.2018 08:00
Obnovní management na Jižní Moravě - opakované zadávací řízení vybraných částí
nadlimitní Zadáno 06.06.2018 10.07.2018 10:00
Kosení travních porostů v NPR Zlatník
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 12.06.2018 10:00
Sečení Žechovák II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Žechovák I.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Nad Ostrovem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Částrovické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Obnova teplomilných trávníků v NPP a EVL Velký vrch - Černodoly
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 12.06.2018 09:00
Nákup licencí Microsoft Windows Server 2016 user Cal pro projekt monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 12.06.2018 09:30
Počítačové vybavení pro projekt monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 12.06.2018 09:00
Tisk - metodika Oceňování dřevin
nadlimitní Zadáno 31.05.2018 07.06.2018 09:00
Poskytování servisních a opravárenských prací pro automobily značky Škoda a Mitsubishi tvořící park Zadavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 29.05.2018 09:01
tisk samolepek
nadlimitní Zadáno 18.05.2018 25.05.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016