Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup licencí MS Windows Server 2016, User CAL a External Connector
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 11.07.2018 16:00
Sečení U Brodce - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 04.07.2018 08:00
Sečení Pod Ostrovem - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 04.07.2018 08:00
Tisk sady pohlednic
nadlimitní Zadáno 22.06.2018 02.07.2018 09:00
tisk - publikace Ekologická obnova v České republice II.
nadlimitní Zadáno 22.06.2018 29.06.2018 09:00
Ruční kosení orchidejové louky v k. ú. Mukov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 26.06.2018 08:00
Kosení orchidejových luk v PR Bohyňská lada
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 22.06.2018 09:00
Obnova stepního biotopu pod Radobýlem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 22.06.2018 08:00
Externí správa IBM FileNet na 3 roky - druhé opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 12:00
Realizace speciálních opatření na podporu kriticky ohroženého druhu perlorodky říční - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 09:00
Zajištění lučního managementu (asanační seč, ruční seč, výsev řeřišnice)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 20.06.2018 09:00
Pastva na části NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 14.06.2018 08:00
Obnovní management na Jižní Moravě - opakované zadávací řízení vybraných částí
nadlimitní Zadáno 06.06.2018 10.07.2018 10:00
Kosení travních porostů v NPR Zlatník
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 12.06.2018 10:00
Sečení Žechovák II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016