Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lesnické práce ve výsadbě v k. ú. Kunín - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 24.11.2017 09:00
dotisk - Příroda 36
nadlimitní Zadáno 15.11.2017 23.11.2017 09:00
tisk - Pohlednice CHKO
nadlimitní Zadáno 15.11.2017 23.11.2017 09:00
tisk - Letáky Domy přírody
nadlimitní Zadáno 15.11.2017 23.11.2017 09:00
Tisk a doprava propagačních materiálů RP SCHKO Žďárské vrchy
nadlimitní Zadáno 14.11.2017 22.11.2017 09:00
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2017 23.11.2017 09:00
tisk - Metodika monitoringu návštěvnosti
nadlimitní Zadáno 08.11.2017 15.11.2017 09:00
tisk - Letáky CHKO – šest druhů
nadlimitní Zadáno 08.11.2017 15.11.2017 09:00
Výřez nežádoucích dřevin na 5 plochách v lokalitě Raná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 14.11.2017 08:15
Výřez nežádoucích dřevin v EVL Oblík-Srdov-Brník - třešňovka - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 14.11.2017 08:00
Prodloužení technické podpory programů Oracle na rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 14.11.2017 09:00
Grafický návrh letáku z edice Přírodní hodnoty CHKO Žďárské vrchy
nadlimitní Zadáno 03.11.2017 10.11.2017 09:00
Nákup 42 ks fotopastí s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 14.11.2017 09:00
Karlštejn č.p. 85 – sanace vlhkosti, oprava poškozených omítek, oprava koupelny v objektu SCHKO Český kras
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 13.11.2017 09:00
Lesnické práce ve výsadbě v k. ú. Kunín
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 07.11.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016