Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pastva ovcí a koz v PR Zubří
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017
Vnášení původních dřevin do NPR Jizerskohorské bučiny, CHKO Jizerské hory
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 19.06.2017 10:00
Podsadba MZD PR Křížový kámen a PR Ostrůvek v r. 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017
Mohelno - management syslí louky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017
Pastva ovcí v NPR Mohelenská hadcová step
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017
Kosení lokality Kamenická voda
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017
Grafický návrh a sazba interního zpravodaje AOPK ČR č. 2/2017
nadlimitní Zadáno 09.06.2017 16.06.2017 09:00
Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin v PR Holý vrch u Hlinné a jejím OP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 20.06.2017 08:00
Vyhloubení čtyř tůní na p.p.č. 1268/1 v k.ú. Nová Ves u Sokolova
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 15.06.2017 08:00
Sečení luk v PR Kokořínský důl I - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 26.06.2017 14:30
Ruční kosení na části PP Tobiášův vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 19.06.2017 08:00
Oprava oplocení pozemku u budovy Jince 461, p.č. 881/1 v k.ú. Jince v Brdech
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017
Ruční kosení v PR U Slatinného potoka.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 12.06.2017 12:00
Ruční sečení v PR Mokřady horní Liběchovky 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 26.06.2017 13:00
Rotační pastva skotu na loukách u Švýcárny v NPR Praděd
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 12.06.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016