Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení GP pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Obnova srubových vodních přehrážek na starých odvodňovacích příkopech v NPR Kladské rašeliny, v PR Prameniště Teplé a ve II. zóně CHKO (Pionýrák II)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 10.11.2016 08:00
Nákup PC A notebooků pro projektové zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 11.11.2016 09:00
Výsadba a péče o ovocné dřeviny CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016
Kosení NPR Bohdanečský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016
NPP Kaproun - ruční kosení terestrické rákosiny na rašelinné louce.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - u lomu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2016 08.11.2016 08:00
Snědek pyrenejský kulatoplodý - letáky
nadlimitní Zadáno 27.10.2016 04.11.2016 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - bílé stráně I.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2016 08.11.2016 08:00
Opatření v povodí Robečského potoka AD
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016
Obnova tůně v PR Bartošovický luh - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 03.11.2016 09:00
Tvorba tůní v k. ú. Kunín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016
Podpora a údržba ploch na vybraných lokalitách v CHKO Třeboňsko s výskytem ZCHD rostlin a živočichů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2016
Kosení Kochánovice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - nad lomem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016 03.11.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016