Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Softwarová podpora produktu HP Data Protector
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 24.10.2016 09:00
Zajištění odborně – technického dozoru při realizaci praktického managementu akce „Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 27.10.2016 09:00
Výroční zpráva 2015 - tisk
nadlimitní Zadáno 13.10.2016 20.10.2016 10:00
Vytvoření 5 nových tůní v CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 19.10.2016 09:00
Výsadba a ochrana MZD v PO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 17.10.2016 14:00
Lesopěstební projekt Lesy AOPK ČR 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016
Ověření výskytu střevle na Vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 08:00
Značení a jeho oprava hranic CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a NPP Velký vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 14:00
Výřez dřevin a ruční kosení v NPR Vyšenské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016
Oprava výpustního zařízení Seidlův rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 18.10.2016 09:00
Údržba liniové výsadby - Alej V Lukách
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 12.10.2016 12:00
Množení kultur vymizelých nebo kriticky OD rostlin a jejich repatriace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016
Geometrický plán a ZPMZ NPP Březinské tisy, ZPMZ části hranice PP Lužické šípáky, CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadávání 05.10.2016 14.10.2016 09:00
Oprava cesty Heřmánkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016
Ruční kosení v PR Dobročkovské hadce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016