Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - u lomu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2016 08.11.2016 08:00
Snědek pyrenejský kulatoplodý - letáky
nadlimitní Zadáno 27.10.2016 04.11.2016 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - bílé stráně I.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2016 08.11.2016 08:00
Opatření v povodí Robečského potoka AD
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016
Obnova tůně v PR Bartošovický luh - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 03.11.2016 09:00
Tvorba tůní v k. ú. Kunín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016
Podpora a údržba ploch na vybraných lokalitách v CHKO Třeboňsko s výskytem ZCHD rostlin a živočichů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2016
Kosení Kochánovice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - nad lomem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016 03.11.2016 08:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Tiskoviny III.
nadlimitní Zadáno 24.10.2016 01.11.2016 08:00
Návštěvnická infrastruktura v CHKO České středohoří (NS Lovoš, NS Boreč, geologická expozice Litoměřice)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2016 31.10.2016 08:00
Kácení rizikových stromů u jezera Poděbrady 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 27.10.2016 10:00
Pořízení nábytku pro Správu CHKO Brdy v Jincích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 31.10.2016 10:00
Výsadba dřevin a záhradní úpravy na p.č. 881/1 v k.ú. Jince v Brdech, obec Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 31.10.2016 09:00
Odstranění dřevin, odpadů a údržbové práce v sídle SCHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 27.10.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016