Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Návštěvnická infrastruktura v CHKO České středohoří (NS Lovoš, NS Boreč, geologická expozice Litoměřice)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2016 31.10.2016 08:00
Kácení rizikových stromů u jezera Poděbrady 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 27.10.2016 10:00
Pořízení nábytku pro Správu CHKO Brdy v Jincích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 31.10.2016 10:00
Výsadba dřevin a záhradní úpravy na p.č. 881/1 v k.ú. Jince v Brdech, obec Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 31.10.2016 09:00
Odstranění dřevin, odpadů a údržbové práce v sídle SCHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 27.10.2016 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Tiskoviny II.
nadlimitní Zadáno 18.10.2016 25.10.2016 08:00
Management luk v NPR Vyšenské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2016
Geometrický plán a ZPMZ NPP Březinské tisy, ZPMZ části hranice PP Lužické šípáky, CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 26.10.2016 08:00
Softwarová podpora produktu HP Data Protector
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 24.10.2016 09:00
Zajištění odborně – technického dozoru při realizaci praktického managementu akce „Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 27.10.2016 09:00
Výroční zpráva 2015 - tisk
nadlimitní Zadáno 13.10.2016 20.10.2016 10:00
Vytvoření 5 nových tůní v CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 19.10.2016 09:00
Výsadba a ochrana MZD v PO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 17.10.2016 14:00
Lesopěstební projekt Lesy AOPK ČR 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016
Ověření výskytu střevle na Vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016