Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Management v PR Zubří - ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2016
Management v PR Zubří - pastva
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016
Oplocení PR Polom
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016
Ruční kosení - Mokřady pod Vlčkem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016 17.08.2016 08:00
Sečení lučních ploch v EVL Kosíř-lomy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016 15.08.2016 09:00
Údržba lokality Na Mšálech, výskyt ohroženého druhu jalovce obecného
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016 12.08.2016 09:00
Sečení v PP Chomoutovské jezero 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 10.08.2016 10:00
Optimalizace hraničního značení CHKO Slavkovský les, II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2016 10.08.2016 10:00
Kosení travinobylinných porostů v NPR Úhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 09.08.2016 08:00
Ruční sečení v NPP Pouzdřanská step-Kolby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Pastva v NPP Pouzdřanská step-Kolby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Ruční sečení, pastva a likvidace invazních a expanzivních rostlin v NPP Na Adamcích
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Pastva v NPP Dunajovické kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Vyřezávka dřevin v NPR Větrníky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Ruční sečení v NPR Větrníky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016