Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba lokality Na Mšálech, výskyt ohroženého druhu jalovce obecného
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016 12.08.2016 09:00
Sečení v PP Chomoutovské jezero 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 10.08.2016 10:00
Optimalizace hraničního značení CHKO Slavkovský les, II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2016 10.08.2016 10:00
Kosení travinobylinných porostů v NPR Úhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 09.08.2016 08:00
Ruční sečení v NPP Pouzdřanská step-Kolby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Pastva v NPP Pouzdřanská step-Kolby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Ruční sečení, pastva a likvidace invazních a expanzivních rostlin v NPP Na Adamcích
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Pastva v NPP Dunajovické kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Vyřezávka dřevin v NPR Větrníky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Ruční sečení v NPR Větrníky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Výměna elektrického kotle pro vytápění za tepelné čerpadlo, Zbečno č. p. 5, SCHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 11.08.2016 09:00
Péče o luční stanoviště v PP Louka u Staré Huti a PP Hvožďanská louka 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 10.08.2016 12:00
Kontrola obsazenosti, sběr hnízdního materiálu, čištění a oprava hnízdních budek pro dutinové ptáky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 05.08.2016 12:00
Bezpečnostně-zdravotní ořezy a vazby významných stromů na území CHKO Třeboňsko
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 05.08.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016