Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup podpory SW produktů IBM
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 02.08.2016 09:00
Péče o lokality ZCHD rostlin v k. ú. Železná v r. 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016
Péče o lokality ZCHD rostlin v k. ú. Zahájí, Jedlina, Česká Ves a Přimda, PP Kolowratův rybník a PP Milov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - ruční kosení části Odolického vrchu - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 28.07.2016 08:00
NPP Americká zahrada - studie koncepce rozvoje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016
Studie: Monitoring fyzikálně-chemických parametrů vod
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 27.07.2016 09:00
Speciální péče o druhově bohaté louky v CHKO Broumovsko.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016 19.07.2016 08:00
Péče o PR Farské bažiny a lokality ZCHD rostlin v k.ú. Halže, Broumov a Lesná
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016
Ošetření památných stromů ze skupiny Dubovka z Zapomenutém údolí v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016
Kosení luk v lokalitách Zelenka, Zelenka trojúhelník,Šajcova cesta, Záhoří mokřad, Černá Voda pod silnicí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016
Posečení a úklid luk a mokřin v CHKO Broumovsko I
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 18.07.2016 08:00
Kosení druhově bohatých luk v k.ú. Tisá, CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2016 22.07.2016 14:00
Studie: Průzkum makrozoobentosu - 3 části
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 21.07.2016 09:00
Seč luk v nNPR Nebesa
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2016 21.07.2016 12:00
Kosení v NPP Terčino údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 19.07.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016