Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitoring lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
VZ malého rozsahu Zadávání 01.08.2016 02.09.2016 09:00
Studie: Vyhodnocení současného stavu a dosavadního vývoje lesa ponechaného samovolnému vývoji
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 08.08.2016 09:00
Lesnické práce 2016 v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 10.08.2016 09:00
Inventarizační průzkum v PR Řeka
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016
Průzkum makrozoobentosu CHKO Brdy a CHKO Kokořínsko
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 09.08.2016 13:00
Řízená pastva suchých trávníků v NPP Zlatý kůň
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 08.08.2016 10:00
Mapování savců na území CHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 15.08.2016 09:00
Monitoring letounů (Chiroptera) na území ČR - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 19.08.2016 09:00
Řízené ochranářské hospodaření - PP Obidová (sečení formou výběrové seče)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 01.08.2016 10:00
Vnos MZD do I.zóny CHKO Slavkovský les a redukce MD v PR Vlček
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016
Geodetické vytýčení připravovaných chráněných území PP Komáří rybník a PR Hloubek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 04.08.2016 08:00
Sečení travního porostu na lokalitě Hrada, v PR Příhrazské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Sečení travního porostu v PR Údolí Plakánek
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Údržba vlhkých a svahových luk Machov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016
Ruční sečení křovinořezy v NPR Mionší
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016 08.08.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016