Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Záchranný program perlorodky říční
nadlimitní Zadáno 09.05.2012 23.05.2012 13:30
Redakční, výtvarné a organizační zajištění vydání časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2012 02.05.2012 00:00
Odborná a metodická pomoc sledování stavu biotopů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2012 01.05.2012 10:00
OptiPlex 390 MT
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2012 25.04.2012 10:00
Monitoring ptačích oblastí a jednotlivých druhů z přílohy I. Směrnice o ptácích v roce 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2012 29.03.2012 10:00
Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR
nadlimitní Zadáno 27.02.2012 12.03.2012 13:00
Zajištění provozu Domu přírody - Moravský kras
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.11.2009
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016