Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení luk v PR Neratovské louky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
Ornitologický inventarizační průzkum v NPR Polanská niva
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
Ošetření a údržba oboustranné aleje na historické Londonské cestě
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 22.09.2015 10:00
Kosení vlhkých až rašelinných luk v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 22.09.2015 08:00
Ruční sečení pozemků AOPK v MZCHÚ v CHKO Pálava
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015 21.09.2015 08:00
Péče o stávající výsadby a podsadby v NPR Vývěry Punkvy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015
Kosení lučních porostů v lokalitách PR Trčkovská louka, NPR Trčkov, PR Bedřichovka, Bedřichovka niva
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015
Péče o PR Dubno 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části vrchu Libeš 2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015 25.09.2015 08:00
Bezpečnostně zdravotní ořez významných jedinců stromů na více místech CHKO Třeboňsko
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 17.09.2015 12:00
Odstranění náletů z rašeliniště při okraji rybníka Staré jezero (PR Staré jezero)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015
Detailní monitoring kolizního místa a migrací užovky podplamaté v obci Karlštejn
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 21.09.2015 10:00
Údržba jalovcového pasínku v lokalitě "Soláň"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 14.09.2015 12:00
Sečení - lokalita Opolone k.ú. Horní Lomná
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015
Sečení v NPP Na skále 2015 II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 18.09.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016