Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PR Mokřady pod Vlčkem - ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2015 11.09.2015 08:00
Oploceny v PP Kladnatá-Grapy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015
Kosení zamokřených luk v k.ú. Chřibská
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 07.09.2015 10:00
"NI 90 - NS Novozámecké louky a NS Třesín – obnova informačních panelů – část 2“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 15.09.2015 10:00
Oprava oplocení areálu terénní stanice Hajnice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015 09.09.2015 15:00
Zásahy pro podporu hadcové květeny v lůmku v NPP Hadce u Želivky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 08.09.2015 08:00
Instalace oplocenky v NPP Medník
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 07.09.2015 08:00
Zásahy pro podporu vrbiny kytkokvěté v nivě Blanice v CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 07.09.2015 08:00
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)
podlimitní Zadáno 01.09.2015 23.09.2015 10:00
Oprava havarijního stavu hráze rybníka Mlýnský - opevnění návodní strany hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 10.09.2015 10:00
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 10.09.2015 12:00
Výsadba a ochrana MZD na území EVL Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2015 07.09.2015 10:00
Výsadba alejí ovocných stromů starých odrůd v k.ú. Domanín
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2015 04.09.2015 10:00
Botanický inventarizační průzkum v PR Výtopa Rožmberka
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015
Kosení a likvidace nevhodných náletových porostů v NPR Velký a Malý Tisý
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016