Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části Odolického vrchu - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 10:00
Vyhotovení plánu péče o PR Klokočské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016
Lesnický průzkum NPR Ransko
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016
Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016 28.06.2016 09:00
Sečení luk v NPP Na skále
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 23.06.2016 11:00
Studie přírodních poměrů na Radostínském rašeliništi
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 22.06.2016 08:20
Kosení v NPR Brouskův mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 23.06.2016 09:00
Databáze Mokřadů ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2016 29.06.2016 10:00
PP Hořečková louka na Pile
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
Kosení NPR Vyšenské kopce, 2016
VZ malého rozsahu Zadávání 07.06.2016 16.06.2016 08:00
Kosení rybníků v k. ú. Studénka nad Odrou
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 22.06.2016 12:00
„Plán ÚSES CHKO Brdy“ a „Plán ÚSES CHKO Kokořínsko – Máchův kraj“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 16.06.2016 09:00
Realizace záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český v kraji Vysočina 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 10.06.2016 08:00
Film o přírodě Bílých Karpat a projektu LIFE+
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 15.06.2016 09:00
IP ptáci, obojživelníci, plazi na území CHKO České středohoří, k.ú. Dobroměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 03.06.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016