Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mapování komplexů přírodních biotopů v Krkonošském Sedmidolí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016 18.07.2016 10:00
Hydrogeologická studie v EVL a PR Březina v CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016 19.07.2016 12:00
Ruční kosení Větrný vrch, PR Pekelský důl v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2016
Pastva ovcí v NPR Mohelenská hadcová step
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2016
Management lokality v k.ú. Pustá Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2016
Kosení luk PR Bedřichovka, Bedřichovka niva, Bedřichovka rybníčky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016
Terénní práce v NPR Soos
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 13.07.2016 10:00
Zásahy pro předměty ochrany PR Podlesí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
Mohelno - management pro sysla
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
NPP Švařec - pastva ovcí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
Revitalizace tůní v pískovně Plavsko
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 07.07.2016 12:00
Instalace celokovových oplocenek, likvidace starých, instalace individuálních ochran CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 01.07.2016 13:00
Kosení druhově bohatých luk v Z části CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 08.07.2016 08:00
Ožínání buřeně v k. ú. Kunín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 11.07.2016 09:00
Kosení mechanizací v PP Hvožďanská louka 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016