Veřejná zakázka: Kosení v NPR Brouskův mlýn

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5120
Systémové číslo: P16V00001148
Počátek běhu lhůt: 15.06.2016
Nabídku podat do: 23.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v NPR Brouskův mlýn
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení silně podmáčených a rašelinných luk a náletových porostů na přechodových až slatinných rašeliništích (celkem 6 segmentů), likvidace hmoty mimo cenné kosené plochy. Celková plocha 8,4 ha.
Rozlohy a bližší specifikace jednotlivých dílčích ploch a prací na nich:
segment 1: velikost 0,56 ha (k.ú. Hluboká u Borovan pozemky KN: 952/25-28, 952/46-49 - vše části)
segment 2: velikost 1,54 ha (k.ú. Hluboká u Borovan pozemky KN: 952/30-34, 952/50-63 části)
segment 3: velikost 1,35 ha (k.ú. Jílovice u Trhových Svinů pozemky KN: 453/1 - část),
segment 4: velikost 1,54 ha (k.ú. Jílovice u Trhových Svinů pozemky KN: 442/1, 442/8, 1844/32 - vše části),
segment 5: velikost 1,3 ha (k.ú. Jílovice u Trhových Svinů pozemek KN: 412 - část),
segment 6: velikost 2,11 ha (k.ú. Třebeč pozemky KN: 983/5, 983/25-30, 983/33-35, 982/11-12, 983/6 - vše části).
Všechny plochy mohou být v některých částech bultovité a v době seče v závislosti a aktuálním počasí v různém stupni podmáčené. Termíny seče: od 24.6 – 31. 8. 2016, konečný termín pro předání díla je 15. 9. 2016.
Cena bez DPH nesmí přesáhnout 260 400,- Kč. Celková nabídnutá cena (včetně DPH) nesmí přesáhnout 315 084,- Kč. Nabídky s vyšší cenou budou vyřazeny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 260 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky