Veřejná zakázka: „Plán ÚSES CHKO Brdy“ a „Plán ÚSES CHKO Kokořínsko – Máchův kraj“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5006
Systémové číslo: P16V00001034
Počátek běhu lhůt: 03.06.2016
Nabídku podat do: 16.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Plán ÚSES CHKO Brdy“ a „Plán ÚSES CHKO Kokořínsko – Máchův kraj“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dílčí část a)
Předmětem díla je revize veškeré stávající dokumentace, aktualizace a nové vymezení skladebných částí lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES na území CHKO Brdy v návaznosti na vymezení ÚSES v sousedních katastrálních územích mimo CHKO. Skladebné části ÚSES budou vymezeny v detailu na hranice pozemků v katastru nemovitostí, případně na jednotky prostorového rozdělení lesa. Během zpracování studie budou prováděny terénní průzkumy za účelem prověření aktuálního stavu krajiny, k identifikaci a ověření rizik, návrhu managementu a k prověření návrhu vymezení hranic. Návrh plánu ÚSES bude projednán s dotčenými orgány státní správy.
Termín dokončení: 31. 10. 2016
Výstupem bude studie v tištěné formě v počtu 3 ks a na CD v počtu 3 ks
Lokalizace: území CHKO Brdy
Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.
Dílčí část b)
Předmětem díla je revize veškeré stávající dokumentace a aktualizace vymezení skladebných částí lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES na území středočeské části původní CHKO Kokořínsko a na území Dokeska v návaznosti na vymezení ÚSES v sousedních katastrálních územích mimo CHKO. Skladebné části ÚSES budou vymezeny v detailu na hranice pozemků v katastru nemovitostí, případně na jednotky prostorového rozdělení lesa. Během zpracování studie budou prováděny terénní průzkumy za účelem prověření aktuálního stavu krajiny, k identifikaci a ověření rizik, návrhu managementu a k prověření návrhu vymezení hranic. Dále dojde ke sjednocení výstupu s již zpracovaným plánem ÚSES na území severní části původní CHKO, aby byl pro celou CHKO k dispozici jednotný plán ÚSES. V případě potřeby dojde k úpravě nebo doplnění textové části, aby měl výsledný plán ÚSES jednotnou strukturu. Návrh plánu ÚSES bude projednán s dotčenými orgány státní správy.

Termín dokončení: 31. 10. 2016
Výstupem bude studie v tištěné formě v počtu 3 ks a na CD v počtu 3 ks
Lokalizace: území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy o dílo
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od zřizovatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 329 535 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky