Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba a uskladnění dřevěných stojanů pro infopanely, hraničníků a podkladových desek pro infotabulky
nadlimitní Zadáno 17.02.2014 31.03.2014 10:00
Dům přírody Litovelského Pomoraví - STAVBA - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2013 06.11.2013 00:00
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2013 24.09.2013 10:00
Realizace protierozních opatření ve skalní oblasti
nadlimitní Zadáno 20.08.2013 03.09.2013 12:50
Návštěvnické středisko DP Slavkovského lesa - expozice(vícepráce)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2013 26.06.2013 12:00
Nákup roční maintenance(6/2013 - 5/2014) na softwareové produkty ESRI
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2013 21.06.2013 12:00
REKONSTRUKCE STODOLY PRO SPRÁVU CHKO LUŽICKÉ HORY V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ, ŠKOLNÍ 12
podlimitní Zadáno 08.05.2013 22.05.2013 10:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2013
nadlimitní Zadáno 18.04.2013 02.05.2013 08:30
Poskytování služeb - veřejné komunikace - Telefónica
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2013 21.03.2013 00:00
Poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací - GTS
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2013 21.03.2013 00:00
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2013 27.02.2013 10:00
Optimalizace procesů v rámci spisové agendy a vypracování nového skartačního a spisového řádu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2012 10.12.2012 00:00
Železné hory - geologicky významná oblast
nadlimitní Zadáno 13.11.2012 27.11.2012 10:00
Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka
podlimitní Zadáno 06.11.2012 30.11.2012 10:00
Realizace stavby „Úprava objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic
podlimitní Zadáno 15.10.2012 29.10.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016