Veřejná zakázka: Výsadba MZD v PR Křížová kámen

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5175
Systémové číslo: P16V00001198
Počátek běhu lhůt: 21.06.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba MZD v PR Křížová kámen
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výsadba 400 ks sazenic jedle bělokoré do individuálních ochran na pozemku p.č. 1418/1 v k.ú. Pavlův Studenec I., v lesních 101 A 7a, 101 A 9
a 101 A 15b na LHC Přimda. Individuální ochranu bude tvořit pletivový válec upevněný do země k zatlučenému kůlu, pletivo v = 1,5 m, o = 1,8 m. Min. výška sazenice jedle bude 35 cm, min. tloušťka kořenového krčku 6 mm. Výsadba sazenic bude provedena jamkovou sadbou do jamek 35 x 35 cm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 93 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český les a Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky