Veřejná zakázka: Sečení luk v NPP Na skále

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5130
Systémové číslo: P16V00001158
Evidenční číslo zadavatele: PPK-135a/84/16
Počátek běhu lhůt: 15.06.2016
Nabídku podat do: 23.06.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení luk v NPP Na skále
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Sečení v celkovém rozsahu 3,93 ha. První seč bude provedena v době od podpisu smlouvy do 31. července, druhá seč bude provedena v době od 20. srpna do 10. října. Pokosená hmota bude po každé seči bezprostředně, případně po jejím usušení sebrána, odvezena z lokality a bude s ní naloženo v souladu s platnou legislativou. Plochy určené ke dvěma sečím jsou převážně mírně svažité či rovné a jsou vhodné pro sečení např. ručně vedenou sekačkou, výjimkou jsou jejich části o výměře cca 0,28 ha, kde je terén členitý a svažitý. Naopak plochy jednou sečené jsou převážně členité a místy výrazně svažité, jde o plochu cca 0,54 ha. Svažité a členité plochy je vodné sekat ručně např. pomocí křovinořezů.
2. Vyřezání výmladků náletových dřevin z plochy s výskytem třešně křovité na ploše 0,1 ha. Náletové dřeviny (javor klen, jasan ztepilý, svída krvavá, javor babyka a další) rostoucí v ploše budou vyřezány. V ploše budou ponechány z dřevin pouze keře třešně křovité. Řezné rány na pařízcích budou za čerstva bezprostředně po uřezání zatřeny herbicidem na bázi glyphosátu. Herbicid bude použit odpovídajícím způsobem, tj. zejména ve vhodné koncentraci, aby byl potlačen opětovný růst vyřezaných dřevin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Litovelské Pomoraví a Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky