Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklid prostor budovy AOPK ČR v Děčíně, Teplická 424/69 v období 6/2016 až 3/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 26.05.2016 08:00
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří - dodatečné stavební práce - 2. dodatek
podlimitní Zadáno 19.05.2016 14.06.2016 12:00
Sysel obecný - komiks a brožura
nadlimitní Zadáno 18.05.2016 26.05.2016 08:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - dodávka dvou solitérních skleněných vitrín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 24.05.2016 08:00
Analýza vzorků povrchové vody 2. - regionální akční plán pro střevli potoční na vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 24.05.2016 08:00
Tisk a doprava pexesa
nadlimitní Zadáno 16.05.2016 24.05.2016 10:00
Kosení v PR Skučák
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 23.05.2016 09:00
Odstranění kosodřeviny na Malém Dědu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2016 25.05.2016 09:00
Poskytování pracovnělékařských služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 20.05.2016 12:00
Zajištění přípravy a vedení jednání architektonické komise pro AOPK ČR, RP Střední Čechy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 20.05.2016 10:00
Drop velký, aktualizace záchranného programu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 18.05.2016 09:00
Prověrka účetnictví a nastavení procesů v návaznosti na implementaci účetního systému EIS JASU® CS
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016
Kosení jako management pro sysla v PP Kolín - letiště v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 11.05.2016 12:00
Dohled a správa systému Lotus Notes Domino, Lotus Sametime a Lotus Traveler
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 29.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016