Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 4 ks disku do serveru
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.10.2016 07.11.2016 10:00
Dodávka HW
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.10.2016 07.11.2016 09:00
Vytvoření manuálu jednotného vizuálního stylu ČIŽP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2016 03.11.2016 13:30
OI Plzeň - nákup zimních pneu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.10.2016 04.11.2016 08:00
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula- technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.10.2016 04.11.2016 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - nad lomem
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.10.2016 03.11.2016 08:00
OI UL - nákup nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů automobilů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.10.2016 02.11.2016 08:00
Dodávka HW
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.10.2016 03.11.2016 09:00
Rekonstrukce některých stavebních částí a prvků administrativní budovy OI Liberec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2016 31.10.2016 10:00
Prodloužení záruky serverů IBM
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.10.2016 01.11.2016 10:00
Zajištění provozu databázového systému Oracle
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.10.2016 01.11.2016 08:00
Nákup PC a notebooků pro projektové zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.10.2016 31.10.2016 09:00
Naši netopýři (ISBN: 9788087309223)
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.10.2016 31.10.2016 08:00
Dodávka pokladního a skladového systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2016 02.11.2016 10:00
OI UL - vyčištění kanalizace a výměna šachtových poklopů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.10.2016 31.10.2016 08:00
všechny zakázky