Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava výpustního zařízení Seidlův rybník
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.09.2016 05.10.2016 09:00
OI Plzeň - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.09.2016 05.10.2016 08:00
Objekt zázemí pro turisty a informační centrum III.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.09.2016 05.10.2016 09:00
BÍLÁ STOPA V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA II. - DOBRÁ, k. ú. České Žleby, Volary
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.09.2016 05.10.2016 10:00
Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin - Blešno
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.09.2016 05.10.2016 08:30
Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin na části Skršínského vrchu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.09.2016 05.10.2016 08:00
Řízení přístupu uživatelů k prostředkům datové sítě
nadlimitní Příjem nabídek 23.09.2016 09.11.2016 10:00
Rozvoj a provoz MA ISOH
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.09.2016 04.10.2016 10:00
Dodávky spotřebního materiálu a servisních služeb pro tiskárny a kopírky 2017-2018
podlimitní Zadávání VZ 22.09.2016 10.10.2016 10:00
Výřezy náletových dřevin na Hrachovišti a Vystrkově, II. zóna CHKO
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.09.2016 04.10.2016 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Ruční kosení části bílých strání pod Oblíkem
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.09.2016 04.10.2016 08:00
Chodník Pec pod Sněžkou - Zelený důl - oprava 3 mostků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2016 07.10.2016 10:00
Oprava poškozených komunikací po přívalových deštích z července 2016
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2016 07.10.2016 10:00
Naučná stezka Kladská – oprava části povalového chodníku 2016
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.09.2016 03.10.2016 10:00
Opatření v povodí Robečského potoka - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.09.2016 03.10.2016 09:00
všechny zakázky