Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Příprava kompletní žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt Informační systém evidence chráněných území ve vazbě na RÚIAN - nástroj komplexního digitálního podání vymezení chráněných území
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2017 07.08.2017 10:00
Školení rolí dle zákona o kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.07.2017 02.08.2017 10:00
Servisní podpora NetApp systému MetroCluster FAS3210
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.07.2017 31.07.2017 12:00
OI Olc - letní a zimní pneumatiky
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.07.2017 03.08.2017 08:00
Údržba a úpravy aplikací Národního geoportálu INSPIRE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2017 31.07.2017 09:00
Vklad vodoměrných stanic do katastru nemovitostí
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2017 22.08.2017 10:00
Monotoring lučních hub
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2017 31.07.2017 10:00
OI OV - Servisní prohlídka a další úkony na vozidle Nissan X-Trail RZ: 5A2 6294
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.07.2017 21.07.2017 08:00
Mobilní telefon
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.07.2017 25.07.2017 10:00
Zajištění licencí Oracle, migrace stávajících licencí a servisní podpory 2017 - 2020
nadlimitní Příjem nabídek 14.07.2017 15.08.2017 10:00
Dodávka HW
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.07.2017 25.07.2017 09:00
Rekonstrukce obvodového pláště meteorologické věže v Praze Libuši
podlimitní Příjem nabídek 13.07.2017 21.08.2017 10:00
Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2017 17.08.2017 10:00
Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ - Pořízení HW pro provoz Delf-FEWS
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2017 15.08.2017 10:00
Vybudování prodejního kiosku Punkevní jeskyně – opak.zad.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2017 19.07.2017 09:00
všechny zakázky