Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie - Definování požadavků na zajištění ekologicko-stabilizační funkce lesního ekosystému/významného krajinného prvku les pro potřeby závazného stanoviska
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.06.2017 03.07.2017 09:00
Ruční kosení na části EVL Radobýl - 2
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.06.2017 07.07.2017 08:00
Dodávka přívěsného vozíku za automobil
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 10.07.2017 09:00
nákup tonerů XEROX
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.06.2017 30.06.2017 08:00
nákup inkoustových kazet a toneru HP
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.06.2017 30.06.2017 08:00
Výměna koberců v budově AOPK ČR v Ústí nad Labem, Bělehradská č. p. 1308/17 - 2
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.06.2017 29.06.2017 08:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.06.2017 28.06.2017 09:00
Vybudování prodejního kiosku Punkevní jeskyně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2017 03.07.2017 09:00
Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2017 27.06.2017 10:00
Právní služby 2017 - 2020
nadlimitní Zadávání VZ 16.06.2017 04.07.2017 10:00
Regulace výskytu vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava
podlimitní Zadávání VZ 15.06.2017 04.07.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace - Most přes Tetřeví potok
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2017 29.06.2017 10:00
Zajištění dodávek originálních tonerů a náplní pro tiskárny ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.06.2017 23.06.2017 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018
nadlimitní Hodnocení 13.06.2017 13.06.2017 09:00
Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin v PR Holý vrch u Hlinné a jejím OP
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09.06.2017 20.06.2017 08:00
všechny zakázky