Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LIFE CS_BS pod Lipskou horou_pastva
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.07.2019 25.07.2019 08:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2019 24.07.2019 10:00
OI České Budějovice - kanalizační přípojka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2019 29.07.2019 10:00
Nákup 2 ks kávovarů pro MŽP
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 02.07.2019 19.07.2019 14:00
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
podlimitní Hodnocení 17.06.2019 16.07.2019 10:00
Maintenance sw ORACLE
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.06.2019 10.07.2019 10:00
Tablet včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.06.2019 24.06.2019 10:00
Pracovní vesta geologická (expediční)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2019 24.06.2019 12:00
Zpracování projektů rekonstrukcí PZTS OI Liberec a OI Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 09.04.2019 10:00
Kalibrace a servisní prohlídka Olfaktometru TO8-8
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2019 01.04.2019 09:00
OI – Ústí nad Labem GPS Trimble Geo 7X, OI - Ostrava dokoupení GPS Trimble Geo 7
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2019 25.03.2019 10:00
ŘDT - dodávka a instalace protipožárních obložek dveří a dodávka obložkových zárubní do hlavní (staré) budovy ředitelství ČiŽP
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2019 22.02.2019 10:00
Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Nákup fotopastí pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP-II.
nadlimitní Hodnocení 03.07.2018 16.08.2018 10:00
všechny zakázky