Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup webkamer
VZ malého rozsahu Zadávání 16.05.2022 25.05.2022 09:00
Čištění fasády – OI Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 23.05.2022 10:00
Nákup myší k NB a PC
VZ malého rozsahu Zadávání 09.05.2022 18.05.2022 09:00
Mobilní telefon vč. příslušenství
VZ malého rozsahu Zadávání 04.05.2022 13.05.2022 09:00
Zajištění provádění expertních prací v rámci současného IdM systému CzechIdM
VZ malého rozsahu Zadávání 03.05.2022 12.05.2022 09:00
Pozáruční profylaktické prohlídky VT
VZ malého rozsahu Zadávání 02.05.2022 11.05.2022 09:00
Nákup kávovaru JURA
VZ malého rozsahu Zadávání 13.04.2022 25.04.2022 10:00
„Správa vnitropodnikové sítě a uživatelská podpora“
podlimitní Vyhodnoceno 07.03.2022 31.03.2022 10:00
Došití košil a halenek pro OOL ČIŽP
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 20.10.2021 10:00
Celoinspekční školení pro inspektory OOL ČIŽP
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2021 19.10.2021 11:00
Celoinspekční školení pro inspektory oddělení odpadového hospodářství
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2021 18.10.2021 14:00
Monitoring stavu povodí Horní Malše a poskytování konzultací ve věci ochrany perlorodky říční
VZ malého rozsahu Zadávání 04.10.2021 15.10.2021 08:00
Prodloužení licencí Microsoft Office 365
VZ malého rozsahu Zadávání 20.09.2021 30.09.2021 10:00
Porada a celorepublikové školení inspektorů OOP a CITES OI ČIŽP a Ředitelství ČIŽP Praha
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2021 27.09.2021 10:00
Podpora sokola stěhovavého v CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadávání 07.09.2021 17.09.2021 12:00
všechny zakázky