Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Ruční kosení části Hetovských orchidejových luk
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.08.2016 06.09.2016 08:01
Dodávka HW
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.08.2016 05.09.2016 09:00
Monitoring nelesních ekosystémů v NPR Praděd a PR Břidličná v období 2017-2023
podlimitní Zadávání VZ 25.08.2016 13.09.2016 09:00
Ruční kosení pod Hořencem
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.08.2016 05.09.2016 08:00
Výměna výtahu budova Leitnerova Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.08.2016 12.09.2016 12:00
Poradenství v oblasti služeb spojených s přípravou projektů IROP rámci programového období 2014 - 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.08.2016 05.09.2016 10:00
Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému (EKIS) včetně systému elektronického oběhu a schvalování dokladů a podpory systémů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.08.2016 05.09.2016 10:00
Revize vnitřních elektrických rozvodů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.08.2016 05.09.2016 10:00
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2016 16.09.2016 10:00
Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.08.2016 09.09.2016 10:00
Inzerce a propagace pro roky 2016 - 2018
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2016 10.10.2016 10:00
Dodávka čistících prostředků na rok 2016-2017
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.08.2016 31.08.2016 09:00
OI Plzeň - diagnostika závady notebooku HP Elite Book 2530p
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.08.2016 31.08.2016 08:00
Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému na SJČR vč. podpory systému
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.08.2016 09.09.2016 10:00
Výběr poskytovatele servisních služeb, oprav a zajištění technických a emisních prohlídek vozidel Správy Národního parku Šumava
podlimitní Zadávání VZ 19.08.2016 06.09.2016 10:00
všechny zakázky