Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadávání 15.06.2021 25.06.2021 10:00
Bezdrátové prezentéry
VZ malého rozsahu Zadávání 15.06.2021 24.06.2021 10:00
Nákup notebooků IV.
VZ malého rozsahu Zadávání 09.06.2021 18.06.2021 10:00
Mobilní telefon s 3-letou zárukou
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2021 17.06.2021 10:00
Pozáruční servis výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadávání 03.06.2021 14.06.2021 10:00
„Elementární analyzátor obsahu uhlíku a dusíku“
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2021 24.05.2021 09:00
Nákup lednice a mikrovlnné trouby
VZ malého rozsahu Zadávání 30.04.2021 10.05.2021 11:00
ČIŽP- Požární ochrana, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.04.2021 26.04.2021 10:00
Výměna potrubí topné vody v KC Floret
mimo režim ZZVZ Zadávání 31.01.2020
Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Nákup fotopastí pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP-II.
nadlimitní Hodnocení 03.07.2018 16.08.2018 10:00
Zajištění provozu internetového obchodu České geologické služby
VZ malého rozsahu Zadávání 24.04.2018 04.05.2018 09:00
KOPIE: Zajištění provozu internetového obchodu ČGS
VZ malého rozsahu Zadávání 04.04.2018 16.04.2018 09:00
Nákup 1 plovoucí (WAN, perpetual) licence SW MOVE Core Application 64-bit
VZ malého rozsahu Zadávání 21.03.2018 04.04.2018 10:00
všechny zakázky