Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Audit účetních závěrek 2017 - 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.04.2017 10.05.2017 10:00
Podpora k Informačnímu systému evidence odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (IS EOZPF)
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.04.2017 11.05.2017 09:00
Nákup brašen, batohů a obalů na notebooky
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.04.2017 15.05.2017 10:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.04.2017 16.05.2017 10:10
Online výuka polského jazyka 2017-2021
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.04.2017 16.05.2017 10:00
Zajištění servisu multifunkčních zařízení Konica Minolta, Ricoh, Kyocera
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.04.2017 11.05.2017 09:00
Výměna stropních svítidel Brno 2017 - materiál
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.04.2017 11.05.2017 09:00
Úklidové a čistící služby
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.04.2017 05.05.2017 09:00
Modernizace přístrojového vybavení meteorologických stanic a observatoří ČHMÚ
nadlimitní Příjem nabídek 24.04.2017 06.06.2017 10:00
Maintenance software ESRI
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.04.2017 09.05.2017 09:00
Síťové komponenty
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.04.2017 04.05.2017 12:15
ICT komponenty, tiskárna
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.04.2017 04.05.2017 12:10
Opatření na podporu sysla obecného na části EVL Raná-Hrádek – ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.04.2017 04.05.2017 08:00
Mobilní telefony, příslušenství
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.04.2017 04.05.2017 12:00
OI OV - roční servisní prohlídka vozidla Škoda Fabie RZ: 1AJ 4076
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.04.2017 04.05.2017 08:00
všechny zakázky