Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Tiskárna
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.12.2017 28.12.2017 10:00
Zajištění činnosti VSK na místě pro program Nová zelená úsporám v letech 2018 - 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.12.2017 27.12.2017 10:00
Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019
nadlimitní Příjem nabídek 14.12.2017 19.01.2018 10:00
Nákup laboratorního vybavení pro ČIŽP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.12.2017 02.01.2018 09:00
Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2017 10.01.2018 10:00
Smlouva o poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.12.2017 20.12.2017 09:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 19.12.2017 10:00
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 12.01.2018 10:00
Digitalizační pracoviště
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2017 15.12.2017 10:00
Komplexní zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance pro Českou inspekci životního prostředí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2017 18.12.2017 09:00
Zajištění provozu DB systému Oracle ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.12.2017 15.12.2017 08:00
Těžba harvestorem s vyvážením na OM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2017 18.12.2017 10:00
Komplexní zajištění propojení poboček SJČR s centrálou a dostupnosti aplikace SJČR na 4 roky
nadlimitní Příjem nabídek 04.12.2017 05.01.2018 10:00
ICT komponenty, tiskárny
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.12.2017 13.12.2017 10:30
Mobilní telefony pro ekonomickou i veřejnoprávní činnost
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.12.2017 13.12.2017 10:00
všechny zakázky