Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2017 - 2018
podlimitní Zadávání VZ 24.02.2017 21.03.2017 10:00
OI UL - nákup rychlovarné konvice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.02.2017 06.03.2017 08:00
OI UL - nákup monoklimatické chladničky
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.02.2017 06.03.2017 08:00
Dodávka originálních výrobků spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.02.2017 06.03.2017 09:00
Zajištění recepčních služeb v budově Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.02.2017 07.03.2017 10:00
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.02.2017 03.03.2017 12:00
Péče o zvěř v mimovegetačním období III. etapa - TDI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2017 08.03.2017 10:00
Zajištění provozu portálu www.chmi.cz
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.02.2017 03.03.2017 08:00
Nákup skenerů a SW
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.02.2017 08.03.2017 09:00
Dodávka dřevěných dílů k indiv. ochranám
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2017 08.03.2017 10:00
Muzeum Paseky - udržovací práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2017 07.03.2017 10:00
Havárie – Rekonstrukce Mlýnský u Krče
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.02.2017 28.02.2017 09:00
Implementace Enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2017 27.02.2017 10:00
Dodávka HW
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.02.2017 23.02.2017 09:00
Návštěvnické středisko- prováděcí projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2017 28.02.2017 10:00
všechny zakázky