Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění odborného vzdělávání vedoucích pracovníků ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.05.2018 08.06.2018 10:00
Maintenance sw ESRI
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.05.2018 06.06.2018 09:00
Restaurování 7 sklomaleb v zrcadlových rámech
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2018 05.06.2018 10:00
Dodávka ekologických briket a pelet pro rok 2018-II
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.05.2018 06.06.2018 08:00
ICT pro projekt „Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření“ reg. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005396, OPŽP, osa 4.1.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.05.2018 31.05.2018 13:30
Externí správa IBM FileNet na 3 roky - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.05.2018 01.06.2018 09:00
ICT pro projekt „Péče o nelesní typy přírodních stanovišť v NP Šumava“ reg. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006885, OPŽP, osa 4.1.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.05.2018 31.05.2018 13:00
Usměrnění návštěvnosti vzhledem k zájmům ochrany přírody - IV. etapa - dodávka řeziva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2018 05.06.2018 10:00
Tablety pro projekt „Přestavby vzdálených a přechodných typů lesních porostů v Národním parku Šumava“ reg. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006485, OPŽP, osa 4.1.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.05.2018 31.05.2018 12:30
Mobilní telefon včetně pouzdra
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.05.2018 31.05.2018 09:00
Fotoaparáty s příslušenstvím pro projekt „Regulace šíření, redukce a monitoring stávajících populací vybraných druhů invazních rostlin na území NP Šumava a CHKO Šumava“, OPŽP, specifický cíl 4.1.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.05.2018 31.05.2018 12:00
Revitalizace PR U Sedmi rybníků - realizace
podlimitní Příjem nabídek 21.05.2018 07.06.2018 10:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a spotřební materiál
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2018 04.06.2018 10:00
Licence Red Hat Enterprise Linux
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.05.2018 30.05.2018 09:00
Software (OS pro virtuální stroj, grafický)
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.05.2018 30.05.2018 14:00
všechny zakázky