Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 2 ks skartovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.11.2018 21.11.2018 08:00
Nákup 2 ks plnoautomatických kávovarů JURA D6 Platin
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.11.2018 22.11.2018 08:00
Nákup chladničky
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.11.2018 23.11.2018 08:00
Dodávka technického a grafického řešení webových stránek
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.11.2018 19.11.2018 09:00
Nákup 10 ks stolních lamp
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.11.2018 19.11.2018 08:00
Revitalizace PR U sedmi rybníků - TDS - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 02.11.2018 13.11.2018 10:15
Mobilní telefony
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 01.11.2018 12.11.2018 09:00
Mobilní telefon
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 29.10.2018 07.11.2018 13:00
Nákup mikrovlnné trouby dle specifikace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.10.2018 31.10.2018 08:00
Nákup 4 ks skartovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.10.2018 29.10.2018 08:00
Výměna marmolea v budově Správy CHKO Žďárské vrchy - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.10.2018 24.10.2018 09:30
Rekonstrukce stodoly v lokalitě Český vrch-II.pokus
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2018 14.11.2018 10:00
Rozšíření ekonomického informačního systému o elektronický oběh a schvalování dokladů
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2018 23.10.2018 12:00
Obnova vrtů pro tepelné čerpadlo - Horská Kvilda 2 II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2018 22.10.2018 10:00
Provedení podzimního a jarního odchovu perlorodky říční, péče o juvenilní jedince a selekce perlorodek pro bioindikační testy prostředí
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.09.2018 02.10.2018 09:00
všechny zakázky