Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka HW
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.08.2017 30.08.2017 09:00
Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP
nadlimitní Příjem nabídek 21.08.2017 15.09.2017 09:00
Dodávka a montáž dveřních křídel v budově Ministerstva životního prostředí - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.08.2017 30.08.2017 09:00
Poradenství v oblasti zpracování studií proveditelnosti a navazujících architektonických modelů
podlimitní Příjem nabídek 18.08.2017 05.09.2017 10:00
Dodávka digitálního fotoaparátu s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2017 28.08.2017 10:00
Odolná geodetická GNSS sestava s příslušenstvím a software
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2017 28.08.2017 10:00
Dodávka siláže
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2017 05.09.2017 10:00
Digitalizace sbírkových předmětů
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2017 05.09.2017 10:00
Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava
nadlimitní Příjem nabídek 15.08.2017 25.09.2017 10:00
Část 1 – ODCHOV
nadlimitní Příjem nabídek 15.08.2017 25.09.2017 10:00
Část 2-ANALÝZY
nadlimitní Příjem nabídek 15.08.2017 25.09.2017 10:30
Dodávka GPS a tabletů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2017 28.08.2017 10:00
Rekonstrukce a úprava LC Velbloudka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2017 31.08.2017 10:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2017 25.08.2017 09:00
Dodávka traktoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2017 05.09.2017 10:00
všechny zakázky