Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - realizace
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2018 18.05.2018 09:00
Zajištění údržby mapových aplikací Mapového serveru ČGS (MS ČGS)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 02.05.2018 10:00
Rekonstrukce lesních cest - penetrace II.
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2018 22.05.2018 10:00
Monitoring vegetace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 03.05.2018 10:00
Revitalizace mokřadů - odběr a analýza vody na monitoringových plochách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 27.04.2018 10:00
Dodávka recyklačních kontejnerů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 02.05.2018 10:00
Stavební úpravy areálu Národního parku Šumava - budova "B" - UPS, budova "A" - náhradní zdroj
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.04.2018 26.04.2018 10:00
Stejnokrojové součásti pro zaměstnace Správy NP Šumava - Služební terénní stejnokroj
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2018 22.05.2018 10:00
Projektová dokumentace - Migrační zprůchodnění limnigrafu Blanický Mlýn
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.04.2018 27.04.2018 08:00
Dodávka lanového navijáku na zadní tříbodový závěs traktoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2018 02.05.2018 10:00
Překlady do německého jazyka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2018 27.04.2018 10:00
Překlady do polského jazyka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2018 27.04.2018 10:00
Překlady do anglického jazyka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2018 27.04.2018 10:00
Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2018 03.05.2018 09:00
Audit a optimalizace licenčního pokrytí prostředí Microsoft
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 11.04.2018 20.04.2018 10:00
všechny zakázky