Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
GPS sestava s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 02.12.2016 13.12.2016 10:00
Kancelářská křesla 2
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 01.12.2016 09.12.2016 11:00
Kancelářské potřeby
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 01.12.2016 09.12.2016 10:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a spotřební materiál
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 30.11.2016 09.12.2016 09:00
Obnova a výměna označení hranic maloplošných zvláště chráněných území - CHKO Brdy; opakované vypsání 1. části- Obnova pruhového značení maloplošných zvláště chráněných území
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.11.2016 07.12.2016 10:00
tonery
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.11.2016 07.12.2016 12:00
Zajištění servisních prací a oprav pro vybraná služební motorová vozidla Správy Národního parku České Švýcarsko
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.11.2016 09.12.2016 16:00
Pevné disky do diskového pole
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.11.2016 07.12.2016 10:00
Nákup letních a zimních pneumatik pro osobní a terénní vozidla
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.11.2016 12.12.2016 09:00
Právní služby
nadlimitní Příjem nabídek 25.11.2016 09.01.2017 10:00
OI BN - hygienické potřeby
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.11.2016 06.12.2016 08:00
Nákup projektorů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.11.2016 30.11.2016 08:00
Nákup kávovaru
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.11.2016 06.12.2016 10:00
Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2016 12.12.2016 10:00
Nákup SW produktů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.11.2016 05.12.2016 09:00
všechny zakázky