Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup laboratorního vybavení pro ČIŽP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2017 05.12.2017 09:00
Oprava vnitřních okenních žaluzií v objektu ředitelství ČIŽP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2017 30.11.2017 08:00
Nákup stolních lamp LED
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2017 30.11.2017 09:00
Mobilní telefony II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2017 29.11.2017 14:00
Myši k PC
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.11.2017 30.11.2017 09:00
Školení technických nástrojů MŽP III. - školení Check Point
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.11.2017 04.12.2017 10:00
Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část I. – „Osobní ochranné pracovní pomůcky“
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2017 04.01.2018 10:00
Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část II. – Služební terénní stejnokroj
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2017 04.01.2018 10:00
Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část III. – Služební stejnokroj na lov, lesnické činnosti a obuv
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2017 04.01.2018 10:00
Nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2017 21.12.2017 10:00
OI Plzeň - oprava ventilátoru topení u služebního automobilu Š Fabia
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.11.2017 28.11.2017 08:00
Poskytování servisních a opravárenských prací pro automobily značky Škoda 2018 - 2021
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2017 01.12.2017 10:00
Uzavření rámcové dohody na tiskové práce
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2017 05.12.2017 10:00
Nákup 11 ks mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Mobilní telefon
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.11.2017 24.11.2017 09:00
všechny zakázky