Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Lesnický software a zařízení - druhé opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.08.2018 27.08.2018 09:00
Laboratorní analýzy hlavních iontů a živin v povodí ledovcových jezer pro potřebu projektu "Silva Gabreta Monitoring - Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu" II
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.08.2018 28.08.2018 10:00
Úklidové služby pro OI České Budějovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 27.08.2018 10:00
Zajištění dodávek originálních tonerů a náplní pro tiskárny ČIŽP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 22.08.2018 10:00
Zajištění funkcionality Centrálního informačního systému ČIŽP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 29.08.2018 10:00
Opravy vozidel Správy KRNAP - oblast Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2018 24.08.2018 10:00
Lesnická opatření pro podporu přirozené druhové skladby v CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.08.2018 24.08.2018 09:00
Dodávka modulů Uživatelských formulářů a Evidence souhlasů, včetně vývoje formulářů a souvisejících služeb na dobu neurčitou
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.08.2018 21.08.2018 10:00
Softwarové licence k počítačovému vybavení pro projekt monitoring - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.08.2018 14.08.2018 09:40
Servisní podpora implementovaného řešení identity managementu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 31.07.2018 14.08.2018 10:00
Implementace a zajištění údržby a podpory programového vybavení OKbase
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2018 08.08.2018 10:00
Vybavení nábytkem sekretariátu a kanceláře ředitele- Ředitelství ČIŽP Praha II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2018 06.08.2018 10:00
Výběr poskytovatele pracovnělékařských služeb pro zaměstnance ředitelství ČIŽP a OI Praha III
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2018 02.08.2018 10:00
Komplexní informační systém
nadlimitní Příjem nabídek 24.07.2018 27.08.2018 11:00
Nezávislá analýza rizik a audit kybernetické bezpečnosti u vybraných organizací resortu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.07.2018 08.08.2018 10:00
všechny zakázky