Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní telefony
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 29.05.2017 07.06.2017 09:00
Maintenance software TOVEK
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.05.2017 06.06.2017 09:00
Revize kotlů a rozvodů tepelné energie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2017 05.06.2017 10:00
Servis automatických meteorologických měřících systémů (AMS)
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2017 09.06.2017 10:00
Zajištění servisu multifunkčních zařízení Ricoh, Kyocera
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.05.2017 05.06.2017 09:00
Oprava komunikací poškozených po přívalových deštích v září 2016
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2017 08.06.2017 10:00
Dodávka krmné řepy, mrkve, ovsa, mačkaného ovsa, ovesných slupek, kukuřičného zrna, slunečnice pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.05.2017 05.06.2017 08:00
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2017 30.05.2017 10:00
Dodávka HW
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.05.2017 30.05.2017 09:00
Stavební úpravy archivu Správy NP Šumava – budova C II.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.05.2017 29.05.2017 09:00
Terénní mapování a zákres aktuálního managementu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2017 30.05.2017 10:00
Zajištění dodávek toaletního papíru, papírových utěrek a tekutého mýdla pro ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.05.2017 26.05.2017 09:00
Dvoupodlažní hala sklad hmotné dokumentace Lužná u Rakovníka
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2017 15.06.2017 14:00
OI OV - servis a údržba 38 klimatizačních jednotek budovy
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.05.2017 25.05.2017 08:00
Rozšíření přístrojového vybavení - přístroje pro měření průtoku (projekt UPPS)
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2017 21.06.2017 10:00
všechny zakázky