Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Grafické zpracování letáku k naučné stezce
nadlimitní Zadáno 23.10.2014 03.11.2014 08:00
Monitoring, inventarizace a kontrolní dny v povodích s realizací záchranného programu perlorodky říční v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 31.10.2014 10:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Beskydy
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.10.2014
Realizace 70 ks dřevěných přehrážek k hrazení starých odvodňovacích kanálů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 29.10.2014 09:00
Vytvoření 3 tůní v národní přírodní rezervaci Novozámecký rybník, národní přírodní památce Swamp a národní přírodní památce Jestřebské slatiny
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 31.10.2014 08:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Blanský les
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.10.2014
Podsadba celkem 7 000 ks JD a 4 000 ks BK v masivu Smrku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2014 27.10.2014 12:00
Zlepšování biotopu tetřevovitých ptáků na území PR Smrk
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2014 27.10.2014 08:30
NI 55 Obnova naučné stezky Litovelskými luhy - obsah a designové zpracování informačních panelů 2
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2014 31.10.2014 10:00
Oprava návštěvnické infrastruktury NI_12 - Vyhlídka Skalky u Moravan
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 30.10.2014 08:00
NPP Americká zahrada - informační značení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 24.10.2014 08:00
Zateplení půdy budovy Správy CHKO Litovelské Pomoraví v Litovli
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2014 24.10.2014 10:00
NPR Špraněk - obnova zábradlí, schodových stupňů a stezky pro pěší - dokumentace a autorský dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 21.10.2014 15:00
Ošetření významných stromů v NPP Babiččino údolí 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 22.10.2014 12:00
Dílčí rekonstrukce budovy Správy CHKO Český kras, Karlštejn čp. 85
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 27.10.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016