Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpravná fotografická publikace
nadlimitní Zadáno 10.10.2014 17.10.2014 10:00
NI 55 Obnova naučné stezky Litovelskými luhy - obsah a designové zpracování informačních panelů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 20.10.2014 14:00
Oprava mobiliáře NPR Drbákov – Albertovy skály
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 22.10.2014 13:30
Oprava naučné stezky Klokočí
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 12:00
Oprava naučné stezky Kozákov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 12:00
Podsadba celkem 10 000 ks buku lesního a 1 000 ks jedle bělokoré v PR Lysá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 09:00
Obnova vegetačního krytu v k. ú. Výšina
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 17.10.2014 08:00
Revitalizace tůně - Bosna, tvorba tůně - Cepská pískovna
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 16.10.2014 12:00
Obnova nátěrů venkovních dřevěných konstrukcí a oprava tepelné izolace v západním štítu budovy Správy CHKO v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 14.10.2014 08:00
Výsadba 11 500 ks jedle bělokoré v MZCHÚ na území CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 09:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Český ráj
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.10.2014
Likvidace náletu v PR Dlouholoučské stráně
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 13.10.2014 12:00
Zajištění provozu Domu přírody - Blaník 2014-2017
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.10.2014
Monitoring ptáků v České republice v letech 2014–2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 20.10.2014 10:00
Drobné vybavení a náhradní díly
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2014 15.10.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016