Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování analýzy na zabezpečení serveroven RP AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 13.06.2016 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - dodávka mobilního vybavení pro expozici o projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 08.06.2016 08:00
EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice, pastva ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadávání 30.05.2016 13.06.2016 08:10
Obměna svrchní vrstvy půdy na lokalitě přesličky různobarvé
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2016 10.06.2016 11:00
Péče o lokality hořečku mnohotvarého českého v Kraji Vysočina - PP Jersínská stráň a Číchov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2016 03.06.2016 09:00
Pořízení podnikové licence Esri
nadlimitní Zadáno 26.05.2016 30.05.2016 10:00
Kosení podmáčených luk v okolí Mikulášovic
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016
Nákup nehořlavého nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016
Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras a v NPR Koda velkým smíšeným stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 02.06.2016 10:00
Pastva travních porostů v NPR Koda a v 1. zóně CHKO Český kras malým stádem koz
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 31.05.2016 10:00
Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras malým smíšeným stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 27.05.2016 10:00
Úklid prostor budovy AOPK ČR v Děčíně, Teplická 424/69 v období 6/2016 až 3/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 26.05.2016 08:00
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří - dodatečné stavební práce - 2. dodatek
podlimitní Zadáno 19.05.2016 14.06.2016 12:00
Sysel obecný - komiks a brožura
nadlimitní Zadáno 18.05.2016 26.05.2016 08:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - dodávka dvou solitérních skleněných vitrín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 24.05.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016