Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení a vyřezání náletu v NPP Na požárech a PP Veský mlýn 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 12.07.2016 08:00
Kosení křovinořezem v PP Hvožďanská louka a k. ú. Jindřichova Hora a Nemanice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016
Retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 11.07.2016 13:00
Ruční kosení v PR Pod Kamenným vrchem
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016
Mechanizované kosení části přírodní památky Tobiášův vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016 11.07.2016 08:00
Lesnické prořezávky a výsadba dřevin v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 11.07.2016 09:00
Údržba 2 extenzivních ovocných sadů -Lomnice nad L. a Libořezy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Drobné opravy a nátěry oplocení, omítek, altánu a garáží na budově č. p. 287 v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Instalace IP kamerového systému v budově RP Správa CHKO Český les
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Likvidace invazních druhů rostlin v lokalitách Nová Ves, Bezděkov a Pavlův Studenec
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Ruční kosení luk v PR Hraniční louka, PP Velká louka, Loučky v NPR Trčkov, Trčkovská louka, Trčkovská chřástalí bažina
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Údržba jalovcového pasínku v lokalitě "Soláň"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 24.06.2016 11:00
Kosení v PR Neratovské louky jih
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Výsadba MZD v PR Křížová kámen
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části Odolického vrchu - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016