Veřejná zakázka: PP Hořečková louka na Pile

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5050
Systémové číslo: P16V00001078
Evidenční číslo zadavatele: PPK-56a/41/16
Počátek běhu lhůt: 08.06.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Hořečková louka na Pile
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Opatření zahrnuje šetrné pokosení ručně vedenou sekačkou a odstranění biomasy z posečené plochy (2 x 1,7 ha) lučních porostů. Plocha bude pokosena 2 × během vegetační sezóny, první seč v termínu od 30. 5. do 20. 6. - během první seče budou vynechána místa s výskytem vstavače kukačky, pětiprstky hustokvěté a hořce hořepníku (budou vyznačena dřevěnými kolíky pracovníky AOPK ČR – 5m okolo kolíku zůstane neposečeno). Po první seči bude provedeno ruční narušení drnu na ploše 0,28 ha s výskytem kriticky ohroženého druhu hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia ssp. sturmiana). Druhá seč bude provedena v termínu od 15. 9. do 20. 10., tak, aby středová plocha PP s hořečky byla pokosena jako poslední (tzn. seč bude probíhat buď mozaikovitě tak, aby nedošlo k pokosení žádných kvetoucích či dokvétajících rostlin hořečků nebo celoplošně v době, kdy již budou zralá semena hořečků (pak je nutné termín upřesnit s pracovníkem AOPK ČR). Pokosená biomasa bude během každé seče usušena, shrabána a odvezena z managementové plochy nejpozději do 10 dnů od pokosení. Nakonec bude na ploše 1,7 ha provedeno extenzivní řízené přepasení ovcemi. Pastva ovcí v počtu 5 ks bude prováděna po dobu minimálně 14 dnů v termínu po 1. 10. Při pastvě bude vykonáván dozor nad pasoucím se dobytkem alespoň jedním pastevcem. Zvířata budou nocovat mimo plochu PP Hořečková louka na Pile, aby v chráněném území nedocházelo k pomístnímu hromadění trusu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 96 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky