Veřejná zakázka: Vyhotovení plánu péče o PR Klokočské skály

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5168
Systémové číslo: P16V00001191
Počátek běhu lhůt: 20.06.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení plánu péče o PR Klokočské skály
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení návrhu plánu péče o maloplošně zvláště chráněné území, konkrétně o přírodní rezervaci Klokočské skály, včetně zapracování připomínek vzešlých z projednání návrhu plánu péče. Finální verze plánu péče o přírodní rezervaci Klokočské skály včetně všech jejích příloh (mapových, textových atd.) bude objednateli předána v listinné podobě a na datovém nosiči CD nejpozději do 11.11.2016.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český ráj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky