Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
dotisk metodiky Jak pastevečtí psi chrání stáda
nadlimitní Zadáno 09.10.2018 16.10.2018 09:00
Výroba a dodání smaltovaných tabulí pro označení ZCHÚ
nadlimitní Zadáno 05.10.2018 15.10.2018 09:00
Jílovské louky, louka u Modré - mozaikovité kosení vlhkých luk
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 10.10.2018 12:10
tisk - Stolní kalendář AOPK ČR 2019
nadlimitní Zadáno 02.10.2018 09.10.2018 09:00
LIFE CS_pastva_Bílé stráně pod Košťálovem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 08.10.2018 08:00
grafika - vizitky
nadlimitní Zadáno 27.09.2018 05.10.2018 09:00
Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 09:00
Podzimní pastva na "Lenešické Rané"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 08:00
Tiskoviny pro program "Dům přírody" I
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 26.09.2018 09:00
Výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 27.09.2018 09:00
LIFE ČS - Podpora předmětu ochrany v EVL Radobýl
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 24.09.2018 08:00
Nákup licencí Micro focus data protector - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 19.09.2018 10:00
Zajištění servisních služeb na 11 multifunkčních kopírovacích zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 14.09.2018 09:30
Zajištění služeb pevné telefonie pro AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2018 13.09.2018 10:00
Pořízení služby socio-ekonomické indikátory pro LIFE České středohoří - opakované řízení I
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 26.09.2018 09:10
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016