Veřejná zakázka: Provedení jarního odchovu perlorodky říční v projektu ATCZ37 Malsemuschel „Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10726
Systémové číslo: P19V00000250
Datum zahájení: 03.06.2019
Nabídku podat do: 14.06.2019 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení jarního odchovu perlorodky říční v projektu ATCZ37 Malsemuschel „Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je provedení odchovu juvenilních perlorodek říčních v jarním odchovném cyklu dle tzv. české metody polopřirozeného odchovu (viz příloha 7 Záchranného programu perlorodky říční, Margaritifera margaritifera, v České republice, volně ke stažení na stránkách AOPK ČR http://www.zachranneprogramy.cz/perlorodka-ricni/zachranny-program-zp), péče o juvenilní perlorodky v 1. až 3. růstové periodě a selekce jedinců vhodných k bioindikačnímu hodnocení habitatu dle přílohy 8 Záchranného programu.

Jarní odchovný cyklus zahrnuje odběr larev (glochidií) v toku koncem léta, řízenou invadaci ryb, péči o ryby až do uvolnění juvenilních perlorodek, a péči o juvenilní perlorodky do konce srpna následujícího roku. Uvolňování perlorodek přirozenou cestou na jaře; při předání díla jsou perlorodky v první růstové periodě.
Odchovávané perlorodky musí geneticky pocházet z glochidií odebraných z původní populace v povodí Blanice (conservation unit 1 dle přílohy 2 Záchranného programu perlorodky říční, Margaritifera margaritifera, v České republice). Výstup odchovu bude nejméně 5000 jedinců v 1. růstové periodě (tzv. kategorie 0+ podle Záchranného programu). Dodavatel předá objednateli veškeré odchované perlorodky i nad rámec tohoto počtu.

Péčí se rozumí zajištění péče o perlorodky z odchovů z předchozích let, tedy v 2-3. růstové periodě. Jejich chov se provede v klíckách v toku Blanice. Péče zahrnuje údržbu klícek pro zachování jejich trvalé průtočnosti, kontroly klícek a jejich přemisťování dle aktuálního vývoje podmínek v toku tak, aby meziroční mortalita nepřekročila 20%. Tato podmínka nemůže být uplatněna v případě nepříznivých klimatických podmínek či havárie na toku.

Dodavatel před předáním díla rozdělí odchované perlorodky dle následujících kritérií: v první růstové periodě délka lastur přesahuje/nepřesahuje průměrnou délku náhodného vzorku z daného odchovného cyklu; v druhé růstové periodě je/není délka lastur v rozmezí 800-1120 µm.
Odchované perlorodky budou použity při bioindikačních experimentech v rámci projektu Interreg ATCZ37 Malsemuschel.

Finanční podpora z prostředků projektu ATCZ37 Malsemuschel „Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše“ programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 595 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky