Veřejná zakázka: Pastva v NPR Oblík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10707
Systémové číslo: P19V00000232
Datum zahájení: 20.05.2019
Nabídku podat do: 31.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva v NPR Oblík
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pastva stádem o min. počtu 100 ovcí na části NPR Oblík za účelem podpory populací stepních druhů rostlin a živočichů.
Opatření bude provedeno na čtyřech plochách o celkové výměře 3,4940 ha v k. ú. Raná u Loun, na p. p. č. 894/1. Pastva bude probíhat v období od konce května do konce července dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení.
Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě a zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. Zhotovitel se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří ve věcech týkajících se termínů a délky výpasů jednotlivých ploch. Předpokládaná celková doba pastvy je cca 20 dní, pastva na jednotlivých plochách bude ukončena v okamžiku, kdy min. 75 % porostu bude nižší než 10 cm. Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD_02-003_2015_PASTVA, který je přílohou tohoto zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 362 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky