Veřejná zakázka: Celková rekonstrukce objektu v Olomouci - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10859
Systémové číslo: P19V00000383
Datum zahájení: 09.08.2019
Nabídku podat do: 17.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Celková rekonstrukce objektu v Olomouci - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je tvorba projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu v Olomouci. Budova se nachází v památkově chráněném území města Olomouc, jedná se o nemovitou kulturní památku (objekt se nachází v historickém centru města Olomouce), která byla postavena zhruba v 15. století.
Tvorba projektové dokumentace obsahuje zejména tyto činnosti:
a. Zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci (digitalizace podkladů, kontrolní měření, průzkum vlhkosti objektu),
b. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr,
c. Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci),
d. Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr,
e. Výkon autorského dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 413 223 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky