Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk vizitek 2017
nadlimitní Zadáno 30.08.2017 06.09.2017 09:00
Podpora tisu, jedle a vzácných listnatých dřevin včetně dubu zimního v lesních porostech CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 15.08.2017 09:00
Péče o MZCHU a cenná luční stanoviště v k.ú. Jindřichova Hora a Nemanice 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017
Stavba oplocenek v k.ú. Halenkov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017
Studie vlivu ponechávání dočasně neposečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů a ochranářsky hodnotné druhy živočichů a rostlin - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 07.08.2017 09:00
Zajištění provozu Domu přírody a informačního střediska - Litovelské Pomoraví 2017-2018
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.06.2017
Pastva v EVL Bílé stráně u LT, část Pokratice, LIFE 16 NAT/CZ/000639, aktivita C3
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 10.07.2017 15:00
Ruční kosení části Hetovských orchidejových luk
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 08:00
Výřez nežádoucích dřevin na části přírodní památky Lužické šípáky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 08:00
Facilitace procesu přípravy zadání redesignu webové prezentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017
Sanace zdiva a oprava vnější omítky budovy sídla CHKO Český kras – garáž a přístavek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 29.06.2017 10:00
Ruční sečení louky Pod Ostrovem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017 30.06.2017 08:00
Ruční kosení Louky u Brodce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017 30.06.2017 08:00
Kosení v lokalitách Čihalka, Vrchní Orlice, Nová Ves - svah nad nivou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
Kosení luk v PO Orlické Záhoří
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016