Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu Domu přírody - Blaník 2017-2018
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.10.2017
Zajištění provozu Domu přírody - Český ráj 2017-2018
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.10.2017
Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023
nadlimitní Zadáno 26.10.2017 30.11.2017 10:00
Tisk 10 druhů samolepek
nadlimitní Zadáno 26.10.2017 02.11.2017 09:00
Výřez nežádoucích dřevin v EVL Oblík-Srdov-Brník - třešňovka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 30.10.2017 08:00
Výřez nežádoucího zmlazení dřevin v EVL Raná-Hrádek - p. p. č. 240/1
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 30.10.2017 08:00
Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 30.10.2017 09:00
Rekonstrukce budovy (plochá střecha, střešní vikýře, fasáda) SCHKO Pálava
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 23.10.2017 09:00
Grafická příprava - 10 druhů samolepek
nadlimitní Zadáno 10.10.2017 17.10.2017 09:00
Návštěvnické středisko CHKO Lužické hory Dům přírody Lužických hor – aktualizace, doplnění projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2017 18.10.2017 09:00
Podpora a rozšíření licencí zálohovacího software HP Data Protector
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 12.10.2017 10:00
Zhotovení záznamu podrobného měření změn za účelem vložení kódu ochrany (CHKO) do katastru nemovitostí a zhotovení geometrického plánu se stabilizací lomových bodů v terénu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 11.10.2017 09:00
Grafické zpracování publikace Ekologická obnova v ČR 2
nadlimitní Zadáno 02.10.2017 09.10.2017 09:00
Nákup licencí VMware Vsphere a vCenter
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 11.10.2017 09:00
Zajištění provozu Domu přírody - Žďárské vrchy
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.10.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016