Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu Domu přírody - Žďárské vrchy
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.10.2017
Výřez nežádoucích dřevin pod Radobýlem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2017 04.10.2017 08:00
Tisk a doprava Výroční zprávy AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 20.09.2017 27.09.2017 09:00
Obnova Vrboveckého rybníka - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 04.10.2017 09:00
Grafická příprava, sazba a prepress sady 26 pohlednic CHKO s přebalem
nadlimitní Zadáno 19.09.2017 26.09.2017 09:45
Grafický návrh, sazba a prepress publikace Metodika monitoringu návštěvnosti
nadlimitní Zadáno 19.09.2017 26.09.2017 09:30
LIFE ČS, aktivita C3 tradiční pastva, EVL Bílé stráně u Pokratic 2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 26.09.2017 08:00
Ruční kosení části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 21.09.2017 08:00
Revitalizace výpustných ochranných prvků rybníka Černíč
podlimitní Zadáno 01.09.2017 04.10.2017 10:00
Grafická příprava - Letáky CHKO
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 08.09.2017 09:30
Grafická příprava - Interní zpravodaj 3/2017
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 08.09.2017 09:30
grafická příprava - kalendář 2018
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 08.09.2017 09:30
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností ve vybraných CHKO
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 11.09.2017 09:00
Tisk vizitek 2017
nadlimitní Zadáno 30.08.2017 06.09.2017 09:00
Podpora tisu, jedle a vzácných listnatých dřevin včetně dubu zimního v lesních porostech CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 15.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016