Veřejná zakázka: LIFE CS_BS pod Lipskou horou_pastva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10811
Systémové číslo: P19V00000335
Datum zahájení: 16.07.2019
Nabídku podat do: 25.07.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_BS pod Lipskou horou_pastva
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pastva smíšeným stádem koz a ovcí pomocí oplůtků. Celková výměra je 3,57 ha na p. p. č. 131, 132, 133, 134, 136/14, 136/15, 190/2, 190/3, 190/5, 190/6, 191, 195/1 v k.ú. Mrsklesy. Pozemky jsou dlouhodobě neobhospodařované s částečným výskytem dřevin, z toho důvodu je pasená plocha snížena o 30 % oproti ploše vymezené, tj. na 2,5 ha. Mezi dřevinami je souvislý travní porost. Součástí opatření je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Při plnění zakázky musí být respektován aktuální stav vegetace na lokalitě. Opatření bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD 02-003:2015 Pastva. Pastva bude provedena do 30. 8. 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 57 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky