Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 09:00
Podzimní pastva na "Lenešické Rané"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 08:00
Tiskoviny pro program "Dům přírody" I
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 26.09.2018 09:00
Výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 27.09.2018 09:00
LIFE ČS - Podpora předmětu ochrany v EVL Radobýl
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 24.09.2018 08:00
Nákup licencí Micro focus data protector - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 19.09.2018 10:00
Zajištění servisních služeb na 11 multifunkčních kopírovacích zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 14.09.2018 09:30
Zajištění služeb pevné telefonie pro AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2018 13.09.2018 10:00
Pořízení služby socio-ekonomické indikátory pro LIFE České středohoří - opakované řízení I
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 26.09.2018 09:10
Výuka cizích jazyků
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 10.09.2018 09:00
Nákup 18 ks fotopastí s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 06.09.2018 09:00
Výřez nežádoucích dřevin v NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 31.08.2018 08:00
Tiskoviny_LIFE CS
nadlimitní Zadáno 22.08.2018 29.08.2018 08:00
LIFE CS - 2. Kolo_kosení na EVL Bílé stráně u Litoměřic (pokratická část)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2018 27.08.2018 09:00
Velký vrch - kosení a nálet
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018 24.08.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016