Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk a doprava komiksu "Osminohý rudoch"
nadlimitní Zadáno 13.11.2018 20.11.2018 08:00
LIFE CS_Výřezy BS pod Košťálovem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 15.11.2018 08:00
Prodloužení technické podpory programů Oracle na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 30.11.2018 09:00
Výřez nežádoucích dřevin a ruční kosení u vysílače pod Radobýlem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2018 13.11.2018 08:00
tisk - metodika Invazní druhy
nadlimitní Zadáno 05.11.2018 12.11.2018 09:00
tisk - Ročenka AOPK ČR 2017
nadlimitní Zadáno 05.11.2018 12.11.2018 09:00
tisk - vizitky AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 25.10.2018 01.11.2018 09:00
LIFE CS_Výřezy Bílé stráně pod Satanem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 23.10.2018 08:00
Ruční kosení na části NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 23.10.2018 08:00
Kosení v PR Dlouholoučské stráně v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 19.10.2018 09:30
dotisk metodiky Jak pastevečtí psi chrání stáda
nadlimitní Zadáno 09.10.2018 16.10.2018 09:00
Výroba a dodání smaltovaných tabulí pro označení ZCHÚ
nadlimitní Zadáno 05.10.2018 15.10.2018 09:00
Jílovské louky, louka u Modré - mozaikovité kosení vlhkých luk
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 10.10.2018 12:10
tisk - Stolní kalendář AOPK ČR 2019
nadlimitní Zadáno 02.10.2018 09.10.2018 09:00
LIFE CS_pastva_Bílé stráně pod Košťálovem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 08.10.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016