Veřejná zakázka: NPP Velký vrch u Vršovic - aplikace herbicidu, ruční kosení a výřez

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10858
Systémové číslo: P19V00000382
Datum zahájení: 05.08.2019
Nabídku podat do: 12.08.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPP Velký vrch u Vršovic - aplikace herbicidu, ruční kosení a výřez
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na podporu cenných teplomilných společenstev na části NPP Velký vrch u Vršovic a jejího ochranného pásma, p. č. 391, 393, 398, 693/20, 693/40 k. ú. Vršovice u Loun. Budou provedeny následující práce:

A. Aplikace vhodného herbicidního prostředku na výmladky dřevin (včetně trnovníku akátu) na dvou plochách označených jako 12a a 12b. Celková vymezená výměra zákresy nad ortofotomapou je 0,9424 ha. Výmladky dřevin jsou na plochách rozptýleně, z tohoto úvodu je ošetřená plocha snížena na 0,7 ha. Aplikace herbicidního prostředku bude provedena v druhé polovině srpna v souladu se Standardem SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin, který je v příloze zadávacího řízení, platnou legislativou a pokyny výrobce přípravku.

B. Ruční kosení travních porostů na 3 plochách č. 1a, 1b, 12 o celkové ploše 3,15 ha. V rámci kosení budou odstraněny i výmladky dřevin, které byly ošetřeny herbicidem. Součástí opatření je i odklizení veškeré pokosené hmoty do 10 dní po pokosení a její využití v souladu s platnými právními předpisy. Z důvodu svažitosti pozemků je základní sazba za ruční kosení navýšena oproti sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“. Kosení proběhne v měsíci září, min. 2 týdny po aplikaci herbicidního přípravku na zmlazení dřevin. Ruční kosení bude provedeno v souladu se Standardem SPPK D02 004:2017 Sečení, který je v příloze zadávacího řízení.

C. Výřez nežádoucích dřevin a jejich zmlazení na ploše č. 4. Celková plocha vyznačené zákresem nad ortofotomapou je 0,70 ha. Z této plochu jsou dřeviny nad 1 m výšky a průměru do 10 cm na ploše pařízku na 0,40 ha a zmlazení dřevin do výšky 1 m je na ploše 0,30 ha. Součástí opatření je i odklizení veškeré vyřezané hmoty a její využití v souladu s platnými právními předpisy. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucnosti bez problémů obhospodařovat. Z důvodu svažitosti pozemku a výřezu trnitých dřevin je základní sazba za výřez navýšena oproti sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“. Výřez dřevin proběhne v termínu od 1. října do 10. listopadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky