Veřejná zakázka: NPR Zlatník - kosení travních porostů a výřez keřového náletu - 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10854
Systémové číslo: P19V00000378
Datum zahájení: 30.07.2019
Nabídku podat do: 06.08.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPR Zlatník - kosení travních porostů a výřez keřového náletu - 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení následujících opatření v NPR Zlatník, části p. p. č. 587/25 v k. ú. České Zlatníky:

A. Ruční kosení travních porostů o rozloze 0,3 ha, dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení (plocha č. 1). V rámci kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemku a uložena na hromady dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Opatření proběhne v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení. Ruční kosení proběhne do 30. 9. 2019. Kosená plocha je špatně přístupná a velmi svažitá.

B. Výřez křovinného náletu a výřez křovin na ploše o rozloze 0,9 ha (vymezená plocha zákresem je 0,9204 ha, z důvodu ponechání solitérních dřevin je snížena na 0,9 ha), dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení (plocha č. 2). Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek bez problémů obhospodařovat. Veškerá vyřezaná dřevné hmota bude odklizena z pozemku a uložena na hromady dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Vyřezávaná plocha je špatně přístupná, velmi svažitá. Práce proběhnou od 1. října do 10. listopadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky