Veřejná zakázka: Řízená pastva velkým stádem ovcí (cca 150 - 200 ks) v NPR Karlštejn a NPR Koda - 1. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10701
Systémové číslo: P19V00000226
Datum zahájení: 09.05.2019
Nabídku podat do: 16.05.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řízená pastva velkým stádem ovcí (cca 150 - 200 ks) v NPR Karlštejn a NPR Koda - 1. část
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Řízená pastva travních porostů v NPR Karlštejn (pastvin a stepních trávníků) s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů rostlin velkým (cca 150 - 200 ks) stádem ovcí na celkové ploše cca 14,14 ha v době do 31. října 2019 na lokalitách:
NPR Karlštejn, lokalita Šanův kout na pozemcích pč. 273/1, 274/2, 275, 276, 277, 279/1, 281, 283, 290, 291, 341/6, 342, 343, 351, 368/3, 415, 418, 424/6, 424/8, 424/12, 424/14, 507, 510/2, 519, 521, 524/2 a 530 v kú. Hostim na ploše 9,61 ha [Sk 2, 3bc, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10a, 10b, 12 a 13; mapa 1a, 1b, 1c].
• Plocha Sk 10a bude podle stavu vegetace pouze lehce přepasena.
• Na větších plochách stepí (na plochách Sk 2, Sk 3, Sk 7, Sk 9) bude v každé etapě ponechána nepasená plocha v rozsahu cca 1/5 z výměry příslušné části lokality.
NPR Karlštejn, lokalita Liština – step v horní části na jižním svahu [Ka 11A] a pastvina [Ka 11C] v jihovýchodní části lokality na pozemcích pč. 296/1, 296/3 a 298/1 v kú. Hostim na celkové ploše 4,53 ha [mapa 1d].
• Na stepi v horní části lokality (Ka 11 A) budou v každé etapě ponechány nepasené plochy v rozsahu cca 1/6 až 1/5 z celkové výměry lokality.

Další obecné podmínky pro provádění pastvy:
• Pastva na lokalitách bude převážně provedena ve dvou etapách v jarním a letním (podzimním) období.
• Zvířata se při pastvě smí pohybovat pouze na vymezených pozemcích dle plánků v příloze.
• Pouze při přehánění pro noční ustájení a pro napájení se mohou pohybovat mimo tyto vymezené plochy.
• Plochy musí být vypásány rovnoměrně, přednostně pomocí síťových oplůtků, tak, aby nedocházelo k nadměrné koncentraci zvířat na malých plochách a k poškozování drnu. Intenzita pastvy bude usměrňována dle pokynů pracovníků Správy CHKO Český kras.
• Podle stavu vegetace po provedení pastvy bude určena případná nutnost pokosení nedopasků nebo vyřezání výmladků dřevin na lokalitách, a to v maximálním rozsahu do 0,1 ha celkové plochy. Součástí díla je i vysekání koridorů pro pastevní oplocení v porostech křovin.
• Délka (intenzita) pastvy na jednotlivých lokalitách bude upřesněna podle aktuálního stavu vegetace objednatelem.
• Zhotovitel povede evidenci pastvy podle jednotlivých ploch (oplůtků) v pastevním deníku, který po ukončení pastvy předá objednateli. V evidenci budou uvedeny počty zvířat ve stádě (s rozlišením druhu a na dospělé kusy a mláďata) a jejich změny. Dále zde bude evidován počátek a konec pastvy v každém oplůtku. Jednotlivé oplůtky budou zakresleny do plánku lokality.
Pastva na převážné většině uvedených lokalit je provozována v značně ztížených podmínkách z hlediska rozdělení ploch na malé oddělené úseky (Šanův kout), dostupnosti, nedostatku vody, obtížného stavění ohradníků ve skalnaté půdě a na pastvinách zarostlých keři a snížené úživnosti porostů na skalním podloží.

Zadavatel pro informaci přikládá seznam všech částí veřejné zakázky:
Řízená pastva velkým stádem ovcí (cca 150 - 200 ks) v NPR Karlštejn a NPR Koda - 1. část, systémové číslo: T002/19/V00056824
Řízená pastva velkým stádem ovcí (cca 150 - 200 ks) v NPR Karlštejn a NPR Koda - 2. část, systémové číslo: T002/19/V00056825
Řízená pastva velkým stádem ovcí (cca 150 - 200 ks) v NPR Karlštejn a NPR Koda - 3. část, systémové číslo: T002/19/V00056826

Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je: 306.550Kč bez DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 469 460 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky