Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NPR Zlatník - výřez a ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 25.08.2020 08:00
LIFE CS_pastva_Kočka_2020
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 12.08.2020 08:00
LIFE CS_koseni_Borec
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 12.08.2020 08:00
Ruční kosení na části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 10.07.2020 08:00
Ruční kosení u Jílového a v Horním Oldřichově
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 09.07.2020 08:00
Kosení orchidejových luk v PR Bohyňská lada
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 22.06.2020 08:00
LIFE CS_koseni_BS u Litoměřic/Kostelní vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 19.06.2020 08:00
Ověření funkčnosti rybích migračních bariér během technických úprav vodních toků
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 17.06.2020 10:00
Managementová opatření v NPP Krvavý a Kačležský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 15.06.2020 10:00
LIFE CS_pastva_BS pod Lipskou horou_2020
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 09.06.2020 08:00
PR Černá louka - ruční kosení v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 05.06.2020 08:00
Identifikace a dokumentace rizikových prvků v domovských okrscích sýčka obecného
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 08.06.2020 10:00
Rozšíření kapacity páteřní datové sítě (prvky CISCO)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 27.05.2020 10:00
LIFE CS_Kosení_Milešovka
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 22.05.2020 08:00
Pastva stádem ovcí v NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 20.05.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016