Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup licencí Microsoft Windows Server 2016 user Cal pro projekt monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 12.06.2018 09:30
Počítačové vybavení pro projekt monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 12.06.2018 09:00
Tisk - metodika Oceňování dřevin
nadlimitní Zadáno 31.05.2018 07.06.2018 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR - oddělení SCHKO Železné Hory, Nasavrky - opakované zadávací řízení II
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 11.06.2018 09:40
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý – realizace
podlimitní Zadáno 30.05.2018 21.06.2018 10:00
Poskytování servisních a opravárenských prací pro automobily značky Škoda a Mitsubishi tvořící park Zadavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 29.05.2018 09:01
Revitalizace PR U Sedmi rybníků - realizace
podlimitní Zadáno 21.05.2018 07.06.2018 10:00
tisk samolepek
nadlimitní Zadáno 18.05.2018 25.05.2018 09:00
tisk - publikace Ekologická obnova v České republice II.
nadlimitní Zadáno 17.05.2018 24.05.2018 09:00
Dohled a správa systémů Lotus Notes
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2018 23.05.2018 09:00
Tisk - metodika Jak pastevečtí psi chrání stáda
nadlimitní Zadáno 14.05.2018 21.05.2018 09:00
Nákup 4 ks fotopastí v rámci projektu LIFE CS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2018 09.05.2018 09:10
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - realizace
podlimitní Zadáno 20.04.2018 18.05.2018 09:00
Dům přírody Žďárských vrchů - venkovní výtvarné prvky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 10.05.2018 09:00
Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného na Rané - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 23.04.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016