Veřejná zakázka: Pastva stádem ovcí u vysílače pod Radobýlem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10775
Systémové číslo: P19V00000299
Datum zahájení: 18.06.2019
Nabídku podat do: 25.06.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva stádem ovcí u vysílače pod Radobýlem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění vypasení dvou ploch u vysílače pod Radobýlem stádem ovcí o počtu cca 70 zvířat, p. p. č. 5117/8 k. ú. Litoměřice, dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení.
Plocha č. 1 má výměru vymezenou zákresem 0,3567 ha.
Plocha č. 2 má výměru vymezenou zákresem 0,2770 ha, z důvodu výskytu dřevin je pasená plocha snížena o 20 % na 0,2216 ha.
Jedná se o velmi navštěvovanou lokalitu, jejíž součástí je i parkoviště, které je výchozím bodem na vrch Radobýl - jsou zde proto vyšší náklady na hlídání stáda. Zdejší vegetace má charakter suchých stepních trávníků (T.3.4D), tj. má nízkou úživnost. Z těchto důvodů je cena navýšena oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP".
Součástí opatření je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí opatření není kosení nedopasků. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD 02-003:2015 Pastva, který je přílohou tohoto zadávacího řízení.
Opatření bude provedeno do 31. 7. 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 19 650 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky