Veřejná zakázka: LIFE CS_BS u Litoměřic, část Pokratice_pastva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10812
Systémové číslo: P19V00000336
Datum zahájení: 17.07.2019
Nabídku podat do: 24.07.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_BS u Litoměřic, část Pokratice_pastva
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pastva bude probíhat na části p. p. č. 1207, 1210, 1215, 1214, 1218, 1195, 689/2, 689/1, 695, 1225, 1224, 705, 710, 711, 713/1, 714, 717, 1194, 1195, 1207, 1210.
Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 5,19 ha. Pozemky jsou obtížně přístupné, velmi svažité, travní porosty s velmi malou úživností (stepní trávníky). Managementové opatření bude provedeno v termínu od účinnosti Smlouvy do 31. 10. 2019. Součástí opatření je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD 02-003:2015 Pastva.

Zadavatel v roli správce sděluje, že informace Informace podle č. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou v souladu s § 8 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, prosubjekty údajů zveřejněny na profilu zadavatele https://ezak.mzp.cz/profile_display_3.html.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 155 181 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky