Veřejná zakázka: PR Černá louka - ruční kosení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10869
Systémové číslo: P19V00000393
Datum zahájení: 12.08.2019
Nabídku podat do: 19.08.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PR Černá louka - ruční kosení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V PR Černá louka v k. ú. Habartice u Krupky na p. č. 801/1, 513/4, 518 a 845 na 5 plochách vyznačených zákresy nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení, pokosit travní porost křovinořezem na celkové ploše 4,47 ha. Cena je z důvodu obtížné dostupnosti a podmáčení navýšena oproti základní sazbě za ruční kosení křovinořezem uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“. Veškerá posečená travní hmota bude do 10 dní odklizena z kosených ploch a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Kosení bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení.
Veškeré práce proběhnou do 15. 10. 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 181 035 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky