Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie „Opatření na podporu populace tetřívka obecného v Krušných horách“ - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 02.03.2018 09:00
Nákup 30 fotopastí s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 06.03.2018 09:00
Monitoring návštěvnosti metodou automatických sčítačů
nadlimitní Zadáno 15.02.2018 11.04.2018 09:00
Interpretace datových zdrojů ochrany přírody a krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2018 29.01.2018 09:15
Správa aplikací GIS ISOP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 23.01.2018 09:30
Tisk a doprava časopisu Ochrana přírody 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 24.01.2018 10:00
Dům přírody Žďárských vrchů - TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 23.01.2018 10:00
Film pro Dům přírody Žďárských vrchů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2018 23.01.2018 09:00
Administrativní podpora ISOP
VZ malého rozsahu Zadáno 27.12.2017 04.01.2018 09:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2018
nadlimitní Vyhodnoceno 23.12.2017 26.01.2018 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 20.12.2017 09:00
Lesnické práce ve výsadbě v k. ú. Kunín – 2. etapa oprava oplocenek
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017 13.12.2017 09:00
Tisk informačního materiálu o CHKO České středohoří - nové ZŘ
nadlimitní Zadáno 29.11.2017 06.12.2017 08:00
Vybavení pro prezentace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 05.12.2017 09:00
Grafika -metodika Oceňování dřevin rostoucích mimo les
nadlimitní Zadáno 27.11.2017 04.12.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016