Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LIFE CS_Koseni_EVL Holý vrch a BS u Litoměřic, část Pokratice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2019 20.09.2019 08:00
LIFE CS_EVL Radobýl_výřezy_2019
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 18.09.2019 08:00
Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 23.09.2019 10:00
Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 1 - CHKO Slavkovský les
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 19.09.2019 09:00
LIFE CS_EVL Milešovka_kosení, výřez_2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 12.09.2019 08:00
Grafika - Atlas rozšíření obojživelníků ČR
nadlimitní Zadáno 28.08.2019 04.09.2019 09:00
Odolický vrch - ruční kosení a kosení lehkou mechanizací
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2019 30.08.2019 08:00
Odolický vrch - ruční kosení 2
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2019 30.08.2019 08:00
Ruční kosení v Horním Oldřichově a u Modré
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 23.08.2019 08:00
PP Lužické šípáky - ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 23.08.2019 08:00
Hetov - ruční kosení orchidejové louky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 23.08.2019 08:00
Sečení v PR Špičák u Krásného Lesa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2019 22.08.2019 10:00
PR Černá louka - ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2019 19.08.2019 08:00
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 17.09.2019 10:00
Grafika - Jak značit exempláře CITES?
nadlimitní Zadáno 07.08.2019 14.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016