Veřejná zakázka: Ruční kosení v PR Bohyňská lada

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10718
Systémové číslo: P19V00000243
Datum zahájení: 27.05.2019
Nabídku podat do: 05.06.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení v PR Bohyňská lada
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení lučních porostů na 3 plochách v PR Bohyňská lada:
Plocha č. 1 – výměra 0,7048 ha (včetně plochy 1a), p. p. č. 706, 596/1, 712 v k. ú. Vilsnice. Budou zde provedeny dvě základní seče (1. seč nejpozději do 15. 7., 2. seč v první polovině září). Plocha označené jako č. 1a s výskytem Orchis morio o výměře 0,1602 ha bude pokosena potřetí v termínu druhá polovina října. Po této třetí seči bude následně odstraněna pokosená biomasa a kovovými hráběmi bude vyhrabáno mechové patro. U všech sečí je z důvodu špatné přístupnosti a ztíženého odvozu hmoty navýšena cena oproti základní sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“.
Plocha č. 2 - 0,4001 ha, p. p. č.973/2 k. ú. Krásný Studenec. Bude zde provedena jedna seč v termínu od pol. června do pol. července. Z důvodu špatné přístupnosti a ztíženého odvozu hmoty navýšena cena oproti základní sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“.
Plocha č. 3 - 0,5000 ha, p. p. č. 646/1, 646/2, 664/3, 664/4 v k. ú. Vilsnice. Bude zde provedena jedna seč v termínu od pol. června do pol. července.
Celková kosená výměra je 2,4699 ha. Ruční kosení proběhne na plochách vyznačených zákresy nad ortofotomapami, které jsou v příloze tohoto zadávacího řízení.
Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odvezena z lokality do 10 dnů po pokosení a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou tohoto zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 86 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky