Veřejná zakázka: Vyhledávání plodných jedinců perlorodky říční v Horní Malši v projektu ATCZ37 Malsemuschel financovaném programem Interreg - V-A Rakousko - Česká republika

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10732
Systémové číslo: P19V00000256
Datum zahájení: 06.06.2019
Nabídku podat do: 17.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhledávání plodných jedinců perlorodky říční v Horní Malši v projektu ATCZ37 Malsemuschel financovaném programem Interreg - V-A Rakousko - Česká republika
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
K posílení populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)) se v rámci záchranného programu pro tento druh provádí odchovy. Do odchovu vstupují larvy, tzv. glochidie, odebrané od divoce žijících matek. Právě fáze odběru glochidií je kritická pro zachování genetické variability populace. Odběrem od několika málo jedinců, někdy dokonce opakovaně od týchž, se do nové generace přenese jen malý výsek původní genetické variability. Ztráta variability významně zvyšuje pravděpodobnost vymření populace.
Předmětem zakázky je vyhledávání jedinců perlorodky říční produkujících glochidie v toku Malše (v okolí Dolního Dvořiště) v době rozmnožování perlorodek (tj. v srpnu a září) v sezónách 2019 a 2020. Dílo navazuje na další aktivity v projektu „Malšemuschel“ (https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2/atcz37_malsemuschel), zejména mapování výskytu perlorodky a monitoring teploty vody. Dílo bude realizováno ve 2 částech. První část bude objednavateli předána do 30. září roku 2019 a druhá do 30. září 2020. Zakázka je rozdělena na části podle roku realizace, obě části mají stejnou náplň práce.
První část bude objednavateli předána do 30. září 2019, druhá k 30. září 2020. Zhotoviteli budou k dispozici zjištěné pozice dospělých jedinců v toku. Na jejich základě vyhledá před začátkem rozmnožování nejméně 20 jedinců identifikovatelných jako samice a označí je. Tito jedinci musí co možná nejreprezentativněji pokrývat zjištěný výskyt perlorodky v Malši. U těchto jedinců bude sledována produkce glochidií až do jejich uvolnění nebo konce období rozmnožování. Přesný termín se meziročně liší a záleží na počasí. Sledování vývoje glochidií bude prováděno odběrem vody z vyvrhovacího otvoru obden po celou dobu jejich zrání až do jejich vyvrhnutí. Odebraný vzorek bude na místě kontrolován pod mikroskopem na přítomnost glochidií a stádium jejich vývoje. Vývoj glochidií je řízen teplotně, proto budou zhotoviteli k dispozici data z kontinuálního měření teplot v toku. Zhotovitel neodkladně oznámí objednateli, jakmile první glochidie dosáhnou zralosti a poskytne součinnost v terénu při odběrech glochidií pro odchovy tak, aby glochidie ze sledovaných jedinců byly použity pro odchovy a výsledky vyhledávání se tak mohly přímo promítnout do výstupů projektu „Malšemuschel“ (2019) a navazujících odchovů (2020).
Součástí díla budou i písemné záznamy o počtu a místě nálezu sledovaných jedinců. V záznamech bude uvedena poloha jedince pomocí GPS souřadnic, data a výsledky kontrol. Kvalitativně bude popsán průběh vývoje glochidií u každého jedince a jejich kvalita (odhadem poměru životaschopných ku mrtvým či nedozrálým). Záznamy budou předány objednateli do 30. září daného roku.

Rozpis činností první části:
1) dohledání a označení potenciálních matek (2019)
2) sledování vývoje glochídií (2019)
3) vyhotovení záznamů o sledovaných jedincích a průběhu vývoje glochidií (2019)

Rozpis činností druhé části:
1) dohledání a označení potenciálních matek (2020)
2) sledování vývoje glochídií (2020)
3) vyhotovení záznamů o sledovaných jedincích a průběhu vývoje glochidií (2020)

Finanční podpora z prostředků projektu ATCZ37 Malsemuschel „Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše“ programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 276 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky