Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného - ruční kosení - 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4653
Systémové číslo: P16V00000686
Počátek běhu lhůt: 14.04.2016
Nabídku podat do: 25.04.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného - ruční kosení - 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o následující opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek v EVL Raná-Hrádek:
Plocha č. 1 - 2x ruční kosení na p. p. č. 1172 k. ú. Raná u Loun na výměře 0,4652 ha. Při dvojím opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,9304 ha.
Plocha č. 2 - 2x ruční kosení na p. p. č. 248 a 1171 k. ú. Raná u Loun na výměře 0,0735 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,1470 ha.
Plocha č. 3 - 2x ruční kosení na p. p. č 256/1 a 256/2 k. ú. Raná u Loun na výměře 1,2485 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 2,4970 ha
Plocha č. 4 - 2x ruční kosení na p. p. č 1152 a 1153 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 0,3184 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,6368 ha.
Plocha č. 5 - 2x ruční kosení na p. p. č 1140/7 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemku 0,0497 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,0994 ha.
Plocha č. 6 - 2x ruční kosení na p. p. č 1158/1, 1158/2 a 1158/5 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,3396 ha. Při dvojím opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,6792 ha
První ruční kosení pomocí křovinořezu či ručně vedené sekačky bude provedeno v termínu 7. 5. - 12. 5. 2016, a to včetně odklizení veškeré pokosené hmoty a její likvidace v souladu s platnými právními předpisy. Další termín ručního kosení bude určen pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří dle aktuálního stavu vegetace. Zhotovitel je povinnem do 5 dnů od výzvy provést opatření (ruční kosení pomocí křovinořezu či ručně vedené sekačky, odklizení veškeré pokosené hmoty a její likvidace v souladu s platnými právními předpisy). Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapami, které jsou v příloze. Plochy nesmí být mulčovány.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 90 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky