Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení závrtů, mozaikovité kosení trávníků, výřez nežádoucích křovin a péče o nezajištěné kultury v CHKO Moravský kras
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2015
Obnova části tůně v k. ú. Kunín
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2015
Ošetření památných a významných stromů CHKO Blanský les
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015
Dodávka ICT vybavení pro zaměstnance CHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015 04.12.2015 09:00
Skenování lesa v NPR Rejvíz
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2015 25.11.2015 13:00
Poskytování služeb, spojených s ostrahou objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2015 30.11.2015 13:00
Zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro multifunkční stroje Konica Minolta formou servisní a materiálové smlouvy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2015 25.11.2015 09:00
Oprava oplocení kolem NPP Křížky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2015
Výsadba stromořadí na přítoku Komářího potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2015 19.11.2015 08:00
KBOZP na akci "Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2015 19.11.2015 08:30
Mapování ryb a mihulí - velké toky
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2015 23.11.2015 10:00
Mapování ryb a mihulí - malé toky
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2015 23.11.2015 10:00
Mapování ryb a mihulí - stojaté vody a tůně
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2015 23.11.2015 10:00
TDS na akci "Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)""
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2015 19.11.2015 08:00
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadávání 10.11.2015 20.11.2015 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016