Veřejná zakázka: Výroba exteriérových infotabulek pro umístění na hranice CHKO Brdy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4516
Systémové číslo: P16V00000549
Počátek běhu lhůt: 23.03.2016
Nabídku podat do: 05.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výroba exteriérových infotabulek pro umístění na hranice CHKO Brdy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výroba exteriérových infotabulek. Akce je financovaná zadavatelem v rámci vyhlášení CHKO Brdy a souvisí se zakázkami na výrobu dřevěných hraničníků a smaltovaných tabulí.
Cílem akce je zajistit základní informovanost návštěvníků CHKO Brdy o území.

Infotabulky budou umístěny na hraničníky označující hranice CHKO Brdy v celkovém počtu 103 kusů, přičemž do výroby se zadává 113 kusů pro pokrytí předpokládaných ztrát a poškození vandaly. Všechny tabulky v rámci zakázky jsou identické.
Technická specifikace: Infotabulky jsou vyrobeny z desek sendvičového typu, s jádrem z polyethylenu a hliníkovým plechem na povrchu, o celkové tloušťce 3 mm, odolné vůči vnějším vlivům (např. Dibond nebo jiné řešení s obdobnými vlastnostmi), rozměry 300x300 mm. V rozích infotabulky budou otvory pro připevnění pomocí šroubů či vrutů, průměr otvorů je 4 mm a vzdálenost středu otvoru od okraje je 10 mm. Na tabulce bude nalepena grafika ve formě plnobarevně potištěné samolepicí polymerové fólie s matnou UV laminací.

Předmětem této zakázky je výroba exteriérových infotabulek, na kterých bude nalepena plnobarevně potištěná samolepicí polymerová fólie s matnou UV laminací. Grafická podoba infotabulky bude objednatelem předána v tiskovém pdf včetně ořezových značek a 5 mm spadávky. Zakázka v sobě zahrnuje předání hotových výrobků zadavateli, a to doručením desek do sídla pracoviště zadavatele (Jince č. p. 461, 262 23 Jince) v termínu předem dohodnutém s pověřeným pracovníkem (Ing. Lucie Kastnerová, lucie.kastnerova@nature.cz, tel. 603 567 653). Při předání bude provedena kontrola a podepsán předávací protokol. Předání musí proběhnout do 30 dnů od podpisu smlouvy, přičemž vzorový výrobek bude předán k odsouhlasení do 10 dnů od podpisu smlouvy.

Dodavatel zodpovídá za případné škody vzniklé na předmětu zakázky až do doby předání. Zároveň poskytuje záruku na trvanlivost výrobků pod vlivem přírodních podmínek v místě instalace v délce nejméně 5 let. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění.

Popis prací:
Výroba exteriérových infotabulek CHKO Brdy, na kterých bude nalepena plnobarevně potištěná samolepicí polymerová fólie s matnou UV laminací, v počtu 113 kusů a jejich doručení na určené pracoviště, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 10 744 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky