Veřejná zakázka: Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Blaník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4444
Systémové číslo: P16V00000477
Počátek běhu lhůt: 14.03.2016
Nabídku podat do: 23.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Blaník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je hodnocení krajinného rázu CHKO Blaník, rozčlenění území na oblasti a místa krajinného rázu a zejména pak kategorizace sídel podle zachovalosti urbanistické a architektonické struktury s určením limitů a regulativů dalšího rozvoje obcí z pohledu ochrany přírody a krajiny, resp. zachování krajinného rázu oblasti. Studie bude zahrnovat konkrétní návrhy na ochranu krajinného rázu ve formě limitů a regulativů území s návazností na územně plánovací dokumentaci. Preventivní hodnocení krajinného rázu si klade za cíl napomoci k účinné regulaci výstavby s ohledem na stávající hodnoty krajinného rázu CHKO Blaník jak ve fázi územního plánování, tak u konkrétních stavebních záměrů.

Termín dokončení: 13. 5. 2016
Výstupem bude studie v tištěné formě v počtu 2 ks a na CD v počtu 3 ks
Lokalizace: území CHKO Blaník
Podrobnější specifikace díla je uvedena v námětu, který je přílohou smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 49 586 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky