Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti a dopracování projektu pro provádění stavby pro akci „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4648
Systémové číslo: P16V00000681
Počátek běhu lhůt: 13.04.2016
Nabídku podat do: 25.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti a dopracování projektu pro provádění stavby pro akci „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti a dopracování projektu pro provádění stavby pro akci „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý“ Dále provedení průzkumných prací (vrtaných sond do podloží) v tělese hráze dle doporučení z IZ.

Veškeré dokumentace budou zpracovány v souladu s Plánem péče o Přírodní rezervaci Velký Pařezitý rybník pro období 2013 – 2022 a investičním záměrem, který byl zpracován Agenturou regionálního rozvoje spol. s r. o., Liberec v roce 2014.

Bližší popis je v návrhu smlouvy. Uchazeč vypracuje přílohy smlouvy, vč. cenové kalkulace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 495 840 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky