Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mechanizované kosení v NPR Vyšenské kopce, 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015
Úpravy venkovního prostoru v areálu SCHKO Blanský les
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015 24.11.2015 09:00
NPP Americká zahrada - informační značení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015
Tvorba a obnova srubových vodních přehrážek na starých odvodňovacích příkopech v NPR Kladské rašeliny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015 19.11.2015 12:00
Management v NPP Stránská skála
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015
Kosení luk, chemická likvidace invazních rostlin a výřez nežádoucích dřevin na území CHKO Moravský kras
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015
Odborné arboristické ošetření 11 památných stromů v CHKO Český ráj
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015
Likvidace nepovolených skládek odpadů na území CHKO Český kras
VZ malého rozsahu Zadávání 05.11.2015 16.11.2015 10:00
Pěstební opatření v PR Malenovický kotel
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015 06.11.2015 10:00
Nákup 3 ks multifunkčních kopírovacích zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 10.11.2015 13:00
Tiskařské práce pro AOPK ČR - rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 16.11.2015 13:00
Výsadba remízu z ovocných stromků a doplnění dřevin za uhynulé
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2015
Následná péče o výsadby stromků v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2015
Metodika opatření na snížení početnosti prasete divokého na modelové lokalitě EVL NPP Hodonínská Dúbrava
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2015
Výroba smaltovaných tabulí - CHKO Český ráj
nadlimitní Zadáno 02.11.2015 09.11.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016