Veřejná zakázka: Mapování biotopů v oblastech významných mokřadů - Kokořínsko - Liběchovka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4501
Systémové číslo: P16V00000534
Počátek běhu lhůt: 21.03.2016
Nabídku podat do: 01.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mapování biotopů v oblastech významných mokřadů - Kokořínsko - Liběchovka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě mokřadů. Součástí vybraného území jsou také mokřady mezinárodního významu. Sběr dat probíhá formou terénního šetření a je nezbytný pro analýzu stavu mokřadů.
Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná Metodika mapování biotopů v oblastech významných mokřadů a Příručka hodnocení biotopů (dále jen „metodické dokumenty“). Zhotovitel je povinen řídit se v průběhu terénních prací a při zpracování díla upřesňujícími pokyny garantů. Zhotovitel odevzdá objednateli zastoupenému územně příslušným regionálním garantem data zápisem do internetové aplikace Wanas a dále zpracuje závěrečnou zprávu o shrnutí stavu biotopů (odpovídající požadavkům metodických dokumentů) v elektronické podobě.
Předpokládaný začátek realizace zakázky: duben 2016
Termín dokončení zakázky: listopad 2016

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 108 924 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky