Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba smaltovaných tabulí pro označení chráněných území
nadlimitní Zadáno 03.05.2021 10.05.2021 12:00
Pastva ovcí a koz v NPR KRoS a v NPP Miroslavské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2021 10.05.2021 09:00
Ruční kosení NPR Brouskův mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 15.04.2021 10:00
Management lokalit Gentianella praecox ssp. bohemica na Boleticku - část 2 Olymp a Volský vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 07.04.2021 10:00
Management lokalit Gentianella praecox ssp. bohemica na Boleticku - část 1 Polná
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 07.04.2021 10:00
Výřez nežádoucích dřevin v lokalitě Libeš
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 26.03.2021 08:00
LIFE CS_výřezy_EVL PB
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 22.03.2021 08:00
LIFE CS_výřezy_Lovoš
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 17.03.2021 08:00
LIFE CS_výřez náletových dřevin_EVL Radobýl
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2021 10.03.2021 08:00
LIFE CS_vyřezy_BS pod Košťálovem_21
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2021 19.02.2021 08:00
LIFE CS_výřezy_Lipská hora
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 15.02.2021 08:00
LIFE CS_výřezy_sadu u Košťálova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2021 12.02.2021 08:00
LIFE CS_výřezy_EVL BS u Litoměřic_část Satan
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2021 12.02.2021 08:00
LIFE CS_ Výřez EVL Bílé stráně
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 05.02.2021 08:00
LIFE CS_výřezy_EVL Holý vrch u Hlinné_2021
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2021 02.02.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016