Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění náletu v EVL Pastviště u Fínů a výsadba MZD v EVL Haltravský hřeben
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2021 09.07.2021 10:00
Úprava stanoviště ručním kosením na části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 23.06.2021 10:00
Výkon TBD, manipulace s vodou a údržba vodních děl IV. kategorie - Středočeský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 24.06.2021 09:00
Podpora sysla obecného pomocí ručního kosení v EVL Raná-Hrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 11.06.2021 10:00
Pastva ovcí a koz v NPP Pouzdřanská step - Kolby
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 27.05.2021 10:00
Zhodnocení dopadů nekontrolovaného přikrmování veřejností na populaci sysla obecného a vhodnosti takových populací pro repatriační účely
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 24.05.2021 10:00
Výroba smaltovaných tabulí pro označení chráněných území
nadlimitní Zadáno 03.05.2021 10.05.2021 12:00
Pastva ovcí a koz v NPR KRoS a v NPP Miroslavské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2021 10.05.2021 09:00
Ruční kosení NPR Brouskův mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 15.04.2021 10:00
Management lokalit Gentianella praecox ssp. bohemica na Boleticku - část 2 Olymp a Volský vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 07.04.2021 10:00
Management lokalit Gentianella praecox ssp. bohemica na Boleticku - část 1 Polná
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 07.04.2021 10:00
Výřez nežádoucích dřevin v lokalitě Libeš
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 26.03.2021 08:00
LIFE CS_výřezy_EVL PB
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 22.03.2021 08:00
LIFE CS_výřezy_Lovoš
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 17.03.2021 08:00
LIFE CS_výřez náletových dřevin_EVL Radobýl
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2021 10.03.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016